www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-ro] anunt festival "Utopii contemporane"
catalina & richard on Tue, 24 May 2005 16:49:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] anunt festival "Utopii contemporane"


CAND POT SA TE GASESC LA GALERIE CA SA VB DESPRE FESTIVALUL ASTA?

On 5/24/05, Mirela Dauceanu <ct85kmy {AT} yahoo.com> wrote:
> 
> 
> www.festutopia.home.ro
> 
> 
> 
> Festivalul UTOPII CONTEMPORANE
> 
> 
> 
> 1.   Caracter: Festival de proiecte
> 
> 2.   Coordonate temporale Festivalul se va desf#259;#351;ura în perioada 14-30 octombrie 2005.
> 
> 3.   Proiectul se adreseaz#259; studen#355;ilor #351;i arti#351;tilor în toate domeniile artelor, teoreticieni #351;i speciali#351;ti media, arhitec#355;i/urbani#351;ti, tineri activi în toate domeniile #351;tiin#355;elor sociale, umaniste #351;i #351;tiin#355;elor exacte precum #351;i oric#259;rui practician interesat de contextul social #351;i calitatea vie#355;ii contemporane.
> 
> 4.   Condi#355;ii de participare în competi#355;ie: nu exista limita de varsta!
> 
> 5.   Loca#355;ie:
> 
> Galeria Mansarda Facultatea de Arte, Universitatea de Vest Timi#351;oara,
> 
> Unagaleria Universitatea Na#355;ional#259; de Arte Bucure#351;ti
> 
> Spa#355;ii conexe #351;i alternative din Timi#351;oara #351;i Bucure#351;ti
> 
> 6.   Data limit#259; de primire a proiectelor: 15 iulie 2005
> 
> 7.   Proiectele înscrise în concurs vor trebui s#259; con#355;in#259;
> 
> Un enun#355; al conceptului
> 
> O precizare a mobilului /sectorul vizat
> 
> Desf#259;#351;urarea în schi#355;e, imagini, machete, desf#259;#351;ur#259;ri de structuri proiective, scenarii (de proiect), etc. /orice form#259; de expresie artistic#259;, teoretic#259; #351;i/sau #351;tiin#355;ific#259;.
> 
> Curriculum vitae (inclusiv coordonate de contact /tel.,adres#259; e-mail)
> 
> 8.   Proiectele înscrise în concurs, vor fi jurizate de o comisie de selec#355;ie, în perioada 15-30 iulie a.c.
> 
> 9.   Proiectele selectate vor face obiectul unui catalog al evenimentului, ce va fi lansat cu ocazia deschiderii Festivalului Utopii Contemporane în data de 12 octombrie, simultan în Timi#351;oara #351;i Bucure#351;ti. În perioada festivalului, vor avea loc mai multe evenimente cu caracter cultural #351;i/sau #351;tiin#355;ific (expozi#355;ii, ac#355;iuni artistice, discu#355;ii, seminarii, etc.).
> 
> 10. Conceptul festivalului de proiecte:
> 
> Edi#355;ia 2005 - ECOLOGISMUL ETIC
> 
> Proiectul Virtualitate #351;i pragmatism. Termeni cheie:
> 
> 
> ˇ     Protec#355;ie pentru întreaga realitate
> 
> ˇ     Responsabilizare
> 
> ˇ     Limite interioare opuse modelelor represive
> 
> ˇ     Deschiderea nelimitat#259; a utopiei.
> 
> ˇ     Limite interioare #351;i fundamentul etic.
> 
> ˇ     Consumism, produc#355;ie #351;i iresponsabilitate. Ecologismul supravie#355;uirii. Ecologismul dorin#355;ei.
> 
> ˇ     Analiza con#351;tiin#355;ei iresponsabile.
> 
> ˇ     Arta, #351;tiin#355;a #351;i abdicarea de la responsabilitate. Ecologismul asumat.
> 
> ˇ     Prospec#355;iune, retrospec#355;ie #351;i valoare. O lume care se cere protejat#259;.
> 
> ˇ     Natura care dispare, triumful asupra naturii "ostile". Ecologismul naturii.
> 
> ˇ     Societatea #351;i grupurile limit#259;, marginalii #351;i nevoia de protec#355;ie, performerii #351;i nevoia de protec#355;ie. Ecologism social.
> 
> ˇ     Culturi în primejdie #351;i nevoia lor de protec#355;ie. Ecologism cultural
> 
> ˇ     Reevaluarea responsabilit#259;#355;ii unipersonale, de grup #351;i comunitate.
> 
> ˇ     Arta ca expresie public#259;. Expresia public#259; #351;i cenzura. Riscurile cenzurii ca presiune exterioar#259;.
> 
> ˇ     Arta #351;i construc#355;ia unui sistem de valori. Epuizarea mesajului subminativ tradi#355;ional. Ecologism valoric.
> 
> ˇ     #350;tiin#355;a #351;i responsabilitatea uman#259;. Ecologismul prospec#355;iunii.
> 
> ˇ     Ecologism etic. Nucleul tuturor direc#355;iilor.
> 
> 
> 
> În concurs: LOGO + AFI#350; FESTIVAL
> 
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
> http://mail.yahoo.com
> _______________________________________________
> Nettime-ro mailing list
> Nettime-ro {AT} nettime.org
> http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
> -->
> arhiva: http://amsterdam.nettime.org/
> 


-- 
Catalina&Richard
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/