www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] o noua incalcare a legii de catre MCC
Cosmin Costinas on Fri, 9 Dec 2005 12:33:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] o noua incalcare a legii de catre MCC


Comunicat de presa

  Dorim sa semnalam inca o incalcare grava a legii pe
care Ministerul 
Culturii si Cultelor o savirseste sfidind toate
semnalele si protestele 
societatii civile cu privire la organizarea
concursului pentru postul 
de director al Centrului National al Dansului.

  Ordonanta Guvernului nr. 26 din 14 iulie 2005
privind managementul 
institutiilor publice de cultura prevede urmatoarele:

  Art. 4
(1) Evaluarea candidatilor si a proiectelor de
management prezentate de 
acestia se face de comisii organizate la nivelul
ordonatorului 
principal de credite.
(2) Cel putin doua treimi din numarul membrilor
comisiilor prevazute la 
alin. (1) sunt specialisti în management cultural sau
în domeniile în 
care îsi desfasoara activitatea institutiile publice
de cultura pentru 
care se organizeaza concursul si care nu se afla în
raporturi 
contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal
de credite.

  Cu citeva minute in urma MCC a anuntat pe site-ul
oficial componenta 
comisiei de concurs, incalcind prevederile de la
alineatul 2 al 
articolului 4
(http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=681):

  D-na Silvia Pospãescu  - redactor sef,
Publicisticã si actualitate 
culturalã a TVR -  presedinte;
Dl. Mihai Babuska - sef compartiment balet, OperaØ
Nationalã din 
Bucuresti - membru;
Dl. Gelu Colceag - decan, Facultatea deØ Actorie,
U.N.A.T.C. 
?I.L.Caragiale? din Bucuresti ? membru;
D-na MihaelaØ Santo - profesor, Liceul de coregrafie
?Floria Capsali? ? 
membru;
D-na Vivia Sãndulescu - consilier, Serviciul Artele
spectacolului - 
membru;
D-na Geta Lepãdatu  - consilier, Serviciul
ManagementulØ resurselor 
umane ? secretar.

  Hotararea Guvernului nr. 530 din 9 iunie 2005
privind stabilirea 
unor 
masuri pentru organizarea si functionarea Centrului
National al 
Dansului Bucuresti, prevede ca aceasta institutie este
dedicata 
dansului contemporan, facind din acesta principalul
obiect de 
activitate:
  Art. 1
(1)Centrul National al Dansului Bucuresti, denumit în
continuare 
Centrul, se organizeaza si functioneaza ca institutie
publica nationala 
de spectacole, în subordinea Ministerului Culturii si
Cultelor.
(2)Centrul poate functiona atat ca institutie de
proiecte, cat si ca 
institutie gazda de spectacole în domeniul dansului
contemporan.
  Art. 2
(1)Centrul are urmatoarele obiective principale:
a)sustinerea, dezvoltarea si promovarea dansului
contemporan românesc 
în tara si în strainatate;
b)sustinerea cercetarii în toate domeniile artei si
teoriei 
coregrafice;
c)sustinerea de programe si proiecte de informare si
educative, 
destinate specialistilor si publicului larg;
d)dezvoltarea de proiecte coregrafice nationale si
internationale în 
parteneriat cu artisti, cu centre coregrafice,
organizatii 
neguvernamentale, institutii de spectacole, cu alte
institutii de 
cultura si structuri de profil din tara si din
strainatate;
e)sensibilizarea publicului pentru arta coregrafica.
  (2)Pentru realizarea obiectivelor sale Centrul
asigura accesul 
artistilor profesionisti si al altor persoane fizice
si juridice cu 
activitate în domeniul dansului contemporan la
informatii, sprijin 
logistic si finantare, în limita bugetului propriu
aprobat, pentru 
derularea de programe si proiecte coregrafice.

  Nici unul dintre cei nominalizati de catre MCC in
comisia de concurs 
nu este specialist in dans contemporan. Totodata nici
cealalta cerinta 
a legii nu este respectata deoarce comisia nu are in
componenta doua 
treimi specialisti in management cultural.

Consideram ca Ministerul Culturii si Cultelor incalca
inca o data 
legile existente si sfideaza in cel mai cinic mod
artistii romani, 
directorii de teatre, festivaluri si retele europene
si americane, 
personalitatile marcante ale dansului european care au
semnalat inca o 
data abuzul de putere.
La urmatoarea adresa s-au strins in mai putin de 24
ore 270 de 
semnaturi:
http://new.PetitionOnline.com/CNDB/petition.html

  DANS_ALERT

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/