www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] [Info_Culture] Fw: [protest-ro] A P E L P E N T R U N E U I
vladimir bulat on Tue, 20 Dec 2005 15:57:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] [Info_Culture] Fw: [protest-ro] A P E L P E N T R U N E U I T A R E


 
"codruta" <sustrain {AT} gmail.com> wrote:
>From: "Dan Culcer" <danculcer {AT} numericable.fr>
>
>
>A P E L  P E N T R U  N E U I T A R E
>
>Stimati Domni,
>Va trimitem spre publicare si spre luare la cunsotiinta acest Apel . Va
>multumim pentru imprimarea, citirea si distribuirea lui.
>P.G. si D.C.
>-------------------------------------------
>Paul Goma,
>Dan Culcer,
>fac un
>
>A P E L  P E N T R U  N E U I T A R E
>
>Bolsevicii, rusii (cu auxiliarii lor) nu vor fi izbutit sà distrugà chiar
>toate *documentele fotografice* ale vietii noastre dinainte de nàvàlirea
lor
>în Europa (începînd de la Primul Ràzboi Mondial), sà nimiceascà dovezile 
-
>*fotografice* - despre cruzimea, cu care s-au
>stràduit sà ne facà fericiti - prin alungàri de la vetrele noastre, prin
>arestàri, deportàri, înfometàri, torturi, moarte.
>Vor mai fi ràmas, dupà atâtea si atât de cumplite pierderi, prin funduri
de
>sertare, de cufere, de cutii de carton, de boccele fotografii, carti
>postale, timbre, afise, coperti de carti sau pagini de revista, de ziar.
>
>Ne-am propus sà le colectàm, sistematizàm, reproducem - pe hârtie, prin
>internet - ceea ce s-a mai salvat din memoria noastrà în imagini vorbind
>despre calvarului românilor din Ràsàritul tàrii : basarabeni, bucovineni,
>herteni, transnistrieni - deportati în Siberia, refugiati în restul
>României, dar hàituiti în vederea ?repatrierii în URSS?, deportati în
>Bàràgan - din 1914 pânà în ziua de astàzi.
>
>Cei care vor lua cunostintà de acest Apel sunt invitati sà trimità, fie
prin
>postà fotografii pe hârtie (còpii, nu originale), fie electronic, prin
>e-mail - la adresele indicate mai jos.
>
>Este necesar ca imaginile sà fie însotite de câte o notà explicativà,
>separatà, în care sà fie indicate:
>Data, locul, împrejurarea în care a fost fàcutà fotografia, numele
>celui/celor din imagine, numele detinàtorului (sà se precizeze dacà acesta
>doreste sau nu sà i se comunice numele la reproducere).
>Rugàm sà nu se facà ?semne? pe hârtie (?x?-uri, cifre); pentru
recunoasterea
>personajelor sà se explice în Notà - de pildà: ?al doilea din stânga
>este?Cutare?, ?primul din rândul al doilea este?? Totodatà este necesar ca
>detinàtorul fotografiei sà autorizeze, în scris, reproducerea ei/lor în
>revista electronicà Asymetria (http://www.asymetria.org), al càrui editor
>este ziaristul Dan Culcer..
>
>Prin orice mijloc vor fi trimise imaginile, adresa Expeditorului sà fie
>clarà, completà, pentru a i se putea confirma primirea lor si multumi.
>
>Paris, 15 decembrie 2005
>-----------------------------------
>Adresa postalà: Dan Culcer,
>16 Résidence Nouveaux Horizons
>78990 ELANCOURT, FRANCE
>Tel 33 (0)1 30431677
>Adrese electronice:
>[ dan.culcer {AT} gmail.com ]
>[ asymetria {AT} gmail.com ]
>[ danculcer {AT} numericable.fr]
>[ dculcer {AT} asymetria.org ]
>
>_________________________________
>www.nuclearinfo.ro
>
>ARIN
>Al. Cinematografului 2, bl. H3, sc. 2, ap. 27
>810271 Braila, tel. 0740.026091
>
>
>
>
>
>
>------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
>Know an art & music fan? Make a donation in their honor this holiday
season!
>http://us.click.yahoo.com/.6dcNC/.VHMAA/Zx0JAA/0hIolB/TM
>--------------------------------------------------------------------~-> 
>
>Informatii suplimentare la info {AT} concept.ro
>
>Pentru a va anula abonarea la Info Culture folositi adresa urmatoare
info_culture-unsubscribe {AT} yahoogroups.com
> 
>Yahoo! Groups Links
>
><*> To visit your group on the web, go to:
>  http://groups.yahoo.com/group/info_culture/
>
><*> To unsubscribe from this group, send an email to:
>  info_culture-unsubscribe {AT} yahoogroups.com
>
><*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
>  http://docs.yahoo.com/info/terms/
> 
>
>
>
>
 ---------------------------------
Targul Online de Joburi . Participa si tu!
http://www.myjob.ro/index.php?m=jobfair
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/