www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Josef Dabernig la MNAC
info {AT} mnac.ro on Mon, 17 Apr 2006 16:10:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Josef Dabernig la MNAC


Josef Dabernig. Filme  
(featuring Gramm & Markus Scherer)
26 aprilie/ April - 1 septembrie/ September /
MNAC, Calea 13 Septembrie/ Bucuresti 

Vernisaj/ opening: miercuri/ wednesday, 26 aprilie/ april  

scroll down for english 

............................................................................
............................................................................
..

Această selectie de filme contine lucrari realizate de Josef Dabernig
intre 1996 (Wisla) si 2005 (Lancia Thema). Filmele pot fi citite ca o
naratiune compusa din mai multe straturi suprapuse, care nu converg
neaparat catre un sens explicit, ci lucreaza mai degraba tensiunea generata
de contradictiile lor interne. Scenariul este construit într-un mod similar
interventiilor de arhitectură minimală şi structurilor
modulare concepute de Josef Dabernig, după o metodă
riguroasă care organizează mişcările camerei, ritmul
şi acţiunile, incluzînd în acelaşi timp în mod deliberat
imperfecţiuni, absenţe şi derapaje. Personajele
realizează gesturi obişnuite, familiare, reluate obsesiv,
însă repetitivitatea lor are un caracter fragmentar şi marcat de
rupturi.   

Florin Tudor   

Demersul lui Josef Dabernig se compune uneori ca o arheologie personala a
modernitatii. Afiseaza o admiratie pentru utopic şi rational, dar
manifesta in acelasi timp o placere evidenta pentru disparitati,
incongruenţe şi ratari in interiorul structurilor ideale pe care
el le concepe. E semnificativ ca, in pofida pretentiilor de universalitate,
el concepe modernitatea ca fiind eterogena şi marcata de contradictii.
Admiratia pentru formele si structurile rationale tipice modernismului,
mergind uneori pina la obsesie, se combina la Dabernig cu o atitudine
distanta şi ironica. 

Igor Zabel, 2003  

............................................................................
............................................................................
...


This film selection presented now in Bucharest contains works done by Josef
Dabernig between 1996 (Wisla) and 2005 (Lancia Thema). The films can be
read like a layered narrative of different contexts, not necessarily
explaining them but working with the tension generated by their internal
contradictions. The script is constructed similar to Dabernig's minimalist
architecture interventions and grid structures, using rational methods to
organize camera movements, tempo, actions - but at the same time
considering imperfections, absences or lapses. His characters are
performing usual, familiar gestures in a repetitive yet fragmented,
disrupted way.
 
Florin Tudor  

The work of Josef Dabernig sometimes seems to be a sort of personal
archaeology of modernity. It displays an admiration for the utopian and
rational, but also a certain pleasure at gaps, mismatches and failures in
such ideally conceived structures. It is important that he sees modernity
as marked by contradictions and as heterogeneous in spite of its claims for
universality. Admiration for the rational forms and structures of modernity
and a certain obsession with them are always combined with an ironic and
distanced attitude.  

Igor Zabel, 2003  

............................................................................
.........................................................................

sponsori/ sponsors: HP, BRD, Peroni / parteneri media/media partners:
RE:PUBLIK, ARHITECTURA, IGLOO, 24FUN, RFI, AQUA
............................................................................
.........................................................................

National Museum of Contemporary Art Bucharest
Palace of the Parliament, wing E4
Entrance Calea 13 Septembrie
Open: Wednesday - Sunday 10 am - 6 pm
Tel: 004021 3189137
http://www.mnac.ro
info {AT} mnac.ro

--------------------------------------------------------------------
mail2web - Check your email from the web at
http://mail2web.com/ .


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/