www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] intalnire la muzeu cu lorenzo renzi
Calin Stegerean on Thu, 8 Jun 2006 09:34:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] intalnire la muzeu cu lorenzo renzi


În cadrul ?Întîlnirii la Muzeu? de sîmbãtã 10 iunie 2006, ora 16.30,
  
 va avea loc conferinþa ?Proust ºi Vermeer. Apologia impreciziei?
  
 susþinutã de Lorenzo Renzi de la Universitatea din Padova/Italia.
  
 Participã Gabriela Lungu ºi Nicolae Mocanu, directorul Editurii Clusium.
  
 Prezentarea prilejuitã de apariþia în limba românã a volumului ?Proust ºi Vermeer. Apologia impreciziei?, apãrut de curînd la Editura Clusium în traducerea Gabrielei Lungu, va oferi publicului privilegiul întîlnirii cu autorul, Lorenzo Renzi, cunoscut lingvist ºi filolog italian, bun cunoscãtor al limbii, literaturii ºi culturii române, doctor honoris causa al Universitãþii ?Babeº-Bolyai? ºi al Universitãþii din Bucureºti, care va expune rezultatele unei captivante cercetãri asupra interferenþelor dintre opera literarã a lui Marcel Proust ºi creaþia pictorului olandez Jan Vermeer.
 Eveniment iniþiat ºi organizat de Cãlin Stegerean.
 O producþie în parteneriat a Consiliului Judeþean Cluj ? Muzeul de artã Cluj-Napoca, Inter Arte, Pro Helvetia ? Programul Cultural Elveþian în România, Editura Clusium, Max Media.
 Parteneri media: Radio Cluj, Observatorul Cultural, ªapte seri.

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/