www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] call for projects
Tincuta Parv on Fri, 4 Aug 2006 10:46:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] call for projects


*Apel la proiecte: *

*Â Arii de conflu(x)enÅÄ Â, *

*Luxembourg Åi Sibiu, Capitale Europene ale Culturii 2007,*

*Octombrie 2007*


Ãn cadrul proiectului *ÂArii de conflu(x)enÅÄ Â*, proiect alcÄtuit din douÄ evenimente care vor avea loc la Luxembourg Åi Sibiu, cele douÄ capitale europene ale culturii din 2007, AsociaÅia Arscenic lanseazÄ un apel la proiecte ce se adreseazÄ artiÅtilor europeni.

AbordÃnd tematica peisajului, evenimentele vor reuni lucrÄri care
prospecteazÄ diferitele modalitÄÅi de apercepÅie pe care le oferÄ noile
medii Åi tehnologii digitale.

O mare diversitate de forme sunt acceptate: Net art, video art, instalaÅii
multimedia, instalaÅii de sunet, jocuri video, performance, dispozitive
interactive la distanÅÄ. O atenÅie deosebitÄ va fi acordatÄ lucrÄrilor Åi
dispozitivelor care dezvoltÄ o relaÅie interactivÄ Ãntre mai multe locuri
distante.

Proiectul *ÂArii de conflu(x)enÅÄ Â *se vrea punctul de ÃntÃlnire a trei
arii: Luxembourg Åi Sibiu, ca Åi componente fizice ale proiectului, precum
Åi reÅeaua de Internet, ca Åi componentÄ virtualÄ Åi globalÄ a acestuia.
LucrÄrile vor fi prezentate Ãn spaÅii culturale convenÅionale, Ãn spaÅii
publice Åi via Internet.

SelecÅia lucrÄrilor se va face pe baza calitÄÅilor artistice Åi tehnice ale
acestora, precum Åi Ãn funcÅie de originalitatea rÄspunsului la tematica
propusÄ de proiect. SelecÅia va fi realizatÄ de o comisie compusÄ din
reprezentanÅi ai instituÅiilor partenere Ãn cadrul proiectului, universitari
Åi profesioniÅti.

Organizatorii ÃÅi rezervÄ dreptul de a decide asupra modului de amplasare al
lucrÄrilor.

Detalii suplimentare in legÄturÄ cu proiectul pot fi obÅinute pe website-ul:
*http://www.arscenic.info
<http://www.arscenic.info/ac2>*/ac2<http://www.arscenic.info>


*Date importante:*

Data limitÄ pentru trimiterea proiectelor : 10 septembrie 2006. AplicanÅii
vor fi anunÅaÅi de decizia comisiei Ãn cursul lunii ianuarie 2007.

Formularul aplicaÅiei se gÄseÅte pe website-ul:
*http://ac.arscenic.info*sau poate fi obÅinut la cerere printr-un
e-mail adresat la:
*ac.call {AT} arscenic.info. <ac.call {AT} arscenic.info>*

*Contact:*

Pentru ÃntrebÄri Åi informaÅii suplimentare Ãn legÄturÄ cu proiectul Åi
organizarea evenimentelor, vÄ rugÄm sÄ contactaÅi:

TincuÅa PÃrv: *tinca  {AT} arscenic.info <tinca {AT} arscenic.info>*

Quentin Drouet: *kent1  {AT} arscenic.info <kent1 {AT} arscenic.info>*

*Arscenic - **http://www.arscenic.info *â
<http://www.arscenic.info/>AsociaÅia Arscenic este o asociaÅie de
drept francez creatÄ Ãn 2004 ce
urmÄreÅte sÄ promoveze arta digitalÄ Åi noile scenografii. Proiectul ÂArii
de conflu(x)enÅÄ Â este al doilea proiect de anvergurÄ al asociaÅei dupÄ
lansarea Ãn ianuarie 2006 a revistei on-line SKLUNK:
*http://www.sklunk.net.<http://www.sklunk.net/>
*

--
Tincuta Parv
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/