www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Comunicat de presa "ZOOM IN", Galeria Artis, 22 iunie 2007,
Simona Vilau on Sun, 17 Jun 2007 20:47:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Comunicat de presa "ZOOM IN", Galeria Artis, 22 iunie 2007, ora 18:30


COMUNICAT DE PRESĂ


   

Vineri 22 iunie 2007, ora 18:30 avem
plăcerea să vă invităm la vernisajul expoziţiei "ZOOM IN"


   de la Galeria Artis (Bd. Bălcescu
nr. 2, Bucureşti).


   

Curator: Alexandru Rădvan


   

Expun: Ioana Bohălţeanu, Maria Manea,
Alexandra Porumbel, absolvente ale Departamentului


            de Studii Masterale al Universităţii
Naţionale de Arte Bucureşti
      

   Expoziţia va fi
deschisă în perioada 22 iunie - 3 iulie 2007


CONCEPT:

Proiectul "ZOOM
IN" are la bază imaginea digitală sau fotografia, utilizată ca sursă pentru
pictură. Apropierea, facilitată de obiectivul aparatului sau de identificarea
şi fragmentarea detaliilor unor lucrări, deschide noi perspective de abordare a
imaginii. Izolarea elementelor semnificative sau supradimensionarea lor
comprimă spaţiul, in scopul creării unei imagini de impact.
ARTIŞTI:

Ioana
Bohălţeanu
Seria «portrete de mâini» e privită ca o
colecţie de poveşti. Mâinile călătoresc în jurul corpului pe tot parcursul
vieţii noastre. În ele transpare şi acţionează inteligenţa, datorită căreia
dobândesc un caracter nobil. Prin natura lor, gesturile aparţin efemerului şi
"fiind locul de contact cu viaţa sensibilă, ele capătă o intensitate
comunicativă" (René Huyghe). Gesturile pot fi judecate şi catalogate în funcţie
de spaţiul cultural în care s-au consumat. În relaţionarea cu semenii, mâna
urmează ochilor ca importanţă. Separată de mâna care o animă, mânuşa
rămâne ca o mărturie a activitaţii căreia i-a slujit; acest obiect-mijlocitor
păstrează cel mai bine amprenta omului.Maria Manea
Imaginile
cu caracter secvenţial au la bază detalii din lucrările lui Ingres, recompuse
şi supradimensionate. Preferinţa pentru operarea cu elemente din neoclasicism
apare din investigarea bogăţiei de
detalii şi a materialităţii formelor specifice acestui tip de reprezentare;
fragmentele îşi amplifică pregnanţa vizuală,
integrându-se unei noi  percepţii de
structurare a ansamblului. În tema actuală, secvenţele se adaptează unei forme
personale de expresie, care modifică datele originale şi reorganizează detaliul
care devine icon. Reinterpretarea se realizeaza păstrând datele de modeleu. Citatul cultural şi «secvenţele» sunt
abordate din perspectiva artei postmoderne, care dizolvă într-o anumită măsură
distincţiile dintre diferite forme de expresie. Abordarea actuală este
susţinută şi de componenta media a proiectului, aceea a prelucrării detaliilor
cu ajutorul calculatorului, dinamizând procesul de lucru.Alexandra Porumbel
«Fashion victim» e un studiu al atitudinii
legate de modă, dar şi o preocupare pentru selecţia, distribuirea şi corelarea
elementelor decorative. Obiectele care fac parte din universul personajelor îşi
păstrează identitatea: culorile frapante ale mobilierului sunt aplicate pe
fundaluri plate. Se urmăreşte o diversitate cât mai mare a mijloacelor de
exprimare plastică: colaj, inserţii pe pânză. Imaginile care stau la baza
realizării lucrărilor sunt preluate din mass-media şi fotografii personale.      Vă aşteptăm!-- 

http://www.pictura.ro

-- 
Simona Vilau
 visual artist
0040744698339
http://simonevillau.blogspot.com/index.html


    
____________________________________________________________________________________
Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396545469
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/