www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Requiem pentru o casa - Ministerul Culturii. Cultelor si Pa
marilena stanciu on Wed, 17 Jun 2009 16:59:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Requiem pentru o casa - Ministerul Culturii. Cultelor si Patrimoniului National 
 
âRequiem pentru o casÄâ
 
 
 
BucureÅtiul este singura capitalÄ din Europa care a demolat pe vreme de
pace un numÄr echivalent de clÄdiri pierdute de alte capitale pe vreme de
rÄzboi. Cartierul Uranus este doar unul dintre cartierele demolate de
monstruosul elan urbanistic din perioada regimului comunist.
Pe termen lung, distrugerea unor case precum cele de pe strÄzile Maria
Rosetti, nr. 38, Visarion, nr. 8 sau Aviatorilor, nr.8, nu poate fi opritÄ
decÃt prin vindecarea deprinderii maligne de a pierde sub demolÄri identitatea
culturalÄ a oraÅelor Ãn care trÄim. 
âOmul dÄrÃmÄ loculâ este o campanie iniÅiatÄ de Ministerul Culturii,
Cultelor Åi Patrimoniului NaÅional Ãn vederea schimbÄrii percepÅiei publice
asupra patrimoniului construit. Cele trei sÄptÄmÃni de campanie sunt dedicate
ÃnÅelegerii faptului cÄ memoria culturalÄ Åi chipul frumos al oraÅelor sunt
distruse nu doar de proiectele investitorilor imobiliari, ci Åi de indiferenÅa
Åi pasivitatea cotidianÄ a celor care locuiesc Ãn spaÅiul urban.
 
âRequiem pentru o casÄâ este un recital susÅinut, la vioara
Stradivarius Elder, de violonistul Alexandru Tomescu Ãn faÅa imobilului de pe
strada Visarion, nr. 8. Evenimentul va fi precedat de un marÅ de susÅinere a
patrimoniului construit care va porni la ora 21.00 din PiaÅa UniversitÄÅii (Ãn
dreptul T.N.B.) Åi care va avea ca punct terminus imobilul de pe strada
Visarion nr. 8. ÃntrucÃt este vorba despre un marÅ al lumÃnÄrilor aprinse, care
vor fi depuse Ãn dreptul respectivei case, cei care doresc sÄ participe sunt aÅteptaÅi,
cu candele sau lumÃnÄri, Ãntre orele 20.30 Åi 21.00 Ãn
PiaÅa UniversitÄÅii.
Evenimentul este dedicat semnalÄrii faptului cÄ nepÄsarea faÅÄ de
patrimoniu reprezintÄ condamnarea la moarte a acestuia. De aceea, o participarea
numeroasÄ Ãn cadrul evenimentului poate reprezenta nu doar semnul asumÄrii unui
doliu urban pentru casele pierdute, ci Åi prilejul regÄsirii abilitÄÅii de a
lupta ÃmpreunÄ pentru salvarea
locului Ãn care trÄim. 
Alexandru Tomescu va interpreta Ãn programul
recitalului: Bach - Allemanda Åi Giga, Fritz Kreisler â Recitativ Åi Scherzo Capriccio,
Ciprian Porumbescu - Balada.
 
      Programul evenimentului: 
      20.30 â 21.00: ÃntÃlnire pe
trotuarul din dreptul bornei kilometrice din PiaÅa UniversitÄÅii (Ãn faÅa
T.N.B.).
21.00:
Pornire spre imobilul de pe str. Visarion nr.8, cu trecere prin PiaÅa RomanÄ. 
21.30
â 22.15: Recital de vioarÄ susÅinut de Alexandru Tomescu, Ãn faÅa imobilul de
pe str. Visarion nr.8.


   
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/