www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] âEUROCENTRIC CIRCUS MAXIMUSâ, Aurel TAR-joi 12 noiembrie or
nadia R. on Mon, 9 Nov 2009 16:29:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] âEUROCENTRIC CIRCUS MAXIMUSâ, Aurel TAR-joi 12 noiembrie ora 19


   âEUROCENTRIC CIRCUS MAXIMUSâ, Aurel TAR  Â
  By Cosmin Nasui | Category:  NEWS	  
  
  
    Vernisaj: Joi 12 Noiembrie 2009, ora 19,Â

Unicredit Åiriac Bank sucursalaÂMillennium,Â

Artistul vizual AurelÂTARÂare plÄcerea sÄ vÄ invite la inaugurareaÂ

proiectului de arta contemporanÄ /picturÄ,ÂâEUROCENTRIC CIRCUS MAXIMUSâ.

www.aureltar.eu

âMonedele fÄrÄ ÅarÄ au Åi ele o ÅarÄ a lor numitÄ de Aurel TAR âEurocentricÂCircus Maximusâ.
Aceste monede aratÄ de parcÄ ar fi ale mai multor ÅÄri Åi de fapt nu
sunt ale niciuneia dintre ele. Sunt valori simbolice fÄrÄ graniÅe,
nÄscute din fuziuni culturale Åi istorice, ca Åi cum rivalitÄÅile unor
ÅÄri vecine ca FranÅa ÅiÂMareaBritanie, ori ale unor state mai ÃndepÄrtate precum S.U.A Åi Rusia nu s-ar fi petrecut nicodatÄ.âÂ
ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Cosmin NÄsuiÂÂÂÅara monedelor fÄrÄ patrieÂÂ

   
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/