www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Performance-Museo Nacional Reina Sofia
Irina Botea on Tue, 24 Nov 2009 20:23:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Performance-Museo Nacional Reina Sofia A PLACE OF CITIZENSHIP
Performance de Irina Botea

Data: 27 noiembrie 2009
Ora: 20:00h
Loc: Auditoriul Sabatini.
Muzeul NaÅional Centru de ArtÄ Reina SofÃa (MNCARS)
Capacitate: 140 locuri.
Acces: C / Santa Isabel 52.
Intrare: GratuitÄ Ãn limita locurilor disponibile.

Performance al artistei romÃne Irina Botea despre posibilitatea de a plasa cÃntecele, Åi Ãn special imnurile naÅionale, Ãntr-un spaÅiu activ de negociere Åi protest. Cu participarea unui grup de muzicieni romÃni din Madrid Åi a publicului.

Performance-ul organizat Ãn colaborare cu Institutul Cultural RomÃn din Madrid va Ãncheia seria conferinÅelor din cadrul Ciclului audiovizual Multitud Singular: El arte de resistir / Multitudinea singularÄ: arta de a rezista pe care Ãl propune Departamentul Audio- video al MNCARS.

Multitud Singular: El arte de resistir reuneÅte Ãn perioada 14 oct. â 12 dec. 2009, Ãn Auditoriul Sabatini, 16 programe de proiecÅii video, cinci conferinÅe Åi un performance special realizat de Irina Botea. MNCARS prezintÄ o selecÅie de lucrÄri mediatice care comemoreazÄ evenimente, revelÄ traume, investigheazÄ amintiri Åi produc contraimagini Ãn arta Åi societatea contemporanÄ. Majoritatea lucrÄrilor video se concentreazÄ pe ideea de insurecÅie Åi sunt exemple de singularitate ale acelor miÅcÄri capabile sÄ mobilizeze persoane Åi grupuri pentru a sprijini cauza lor âsingularÄ.â

Irina Botea trÄieÅte Ãn Chicago Åi BucureÅti, predÄ film, video Åi noile media la Facultatea âThe School of the Art Institut of Chicagoâ. Ãn lucÄrile sale Irina Botea ÃncearcÄ sÄ reinterpreteze imaginile Istoriei aÅa cum au fost produse de mass media Åi sÄ dezvolte un sentiment de compasiune faÅÄ de protagoniÅtii mai mult sau mai puÅin activi ai evenimentelor istorice, evenimente care nu mai pot fi accesate decÃt indirect, prin intermediul arhivelor mass media. LucrÄrile sale au fost expuse Ãn muzee Åi galerii din Europa, S.U.A Åi Asia printre care: GalerÃa Nacional Jeu de Paume, Paris, La Bienal de Praga, Bienal de Venecia, Kunst-Werken, Berlin, U-turn, Copenhagen, Rotterdam Film Festival. Mai multe informatii pe site-ul artistei: http://www.irinabotea.com/

Programul complet al ciclului Multitud Singular: El arte de resistir:
http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/audiovisuales/multitud-singular/horario-y-programacion.html


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/