www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] SPEED DEMON
Bogdan Teodorescu on Wed, 19 May 2010 16:11:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] SPEED DEMON


SPEED DEMON: bOGDAN tEODORESCUdanaartgallery.roÂÃmpreunÄ cuÂLente CafÃÂ(str G-ral Praporgescu nr. 31)ÂvÄ invitÄ la expoziÅiaÂSpeed DemonÂÃn perioadaÂ24.05-10.06.2010.Vernisajul va avea loc pe data deÂ27.05.2010 ÃncepÃnd cu ora 19.00
Numele expoziÅiei face referinÅÄ deodatÄ la un joc video Åi la una dintre piesele singleÂaleÂlui Michael Jackson din 1989. Istoria cÃntecului este simplÄ Åi simpaticÄ, povestind despre condusul maÅinii la o vitezÄ excesivÄ.TotuÅi, expoziÅia se rezumÄ la un eseu vizual Ãn care apar imagini ale vitezei. Mai multe fotografii ale cÃtorva ogari afgani la curse se amestecÄ pe o bandÄ coloratÄ, care ÃnconjoarÄ spaÅiul interior al galeriei. Ãntrerupt, vor apÄrea Åi alte imagini arbitrare, Ãn conformitate cu o mitologie proprie, alcÄtuitÄ pe principii mai ales estetice.ExpoziÅia poate fi ÃnÅeleasÄ Åi ca un punct excentric tendinÅelor locale din artÄ.


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/