www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fresca Eroului Muncitor Capitalist
emanuel borcescu on Tue, 21 Sep 2010 08:54:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fresca Eroului Muncitor Capitalist


Proiect 1990
Fresca Eroului Muncitor Capitalist

Joi, 23 septembrie 2010, la ora 18.30, soclul din PiaÅa Presei, prilejuieste o nouÄ intervenÅie Ãn spaÅiul public Ãn cadrul âProiect 1990â. Lucrarea âFresca Eroului Muncitor Capitalistâ aparÅine artistului Emanuel Borcescu, iar iniÅiatorul âProiect 1990â este Ioana Ciocan, asist. drd. Ãn cadrul UniversitÄÅii NaÅionale de ArtÄ Bucuresti.

Fresca este un rapel, peste timp, la fostele imagini omagiale comuniste din RomÃnia, care elogiau eroii clasei muncitoare. Sunt prezentaÅi noii eroi ÃnregimentaÅi Ãn construcÅia unui nou sistem social care sunt supuÅi unui nou set de valori.

Noile concepte vehiculate sunt job-ul, Mall-ul, gadget-ul, maÅina sau vila ca semn al statutului social. Toate aceste aspecte sunt punctate Ãn âFresca Eroului Muncitor Capitalistâ. Tot ce a intrat de fapt Ãn sfera aspiraÅionalÄ a eroului nostru Ãi furÄ iremediabil libertatea, lucru Ãn cÄutarea cÄruia pornise iniÅial, prin construirea acestui sistem.
Proiectul nu doreste sÄ punÄ Ãn balanÅÄ sau sÄ compare sisteme sociale ci, prin apropierea lor sÄ punÄ Ãn evidenÅÄ punctele nevralgice ale sistemului capitalist, Ãn general, Åi al alcÄtuirii lui Ãn âcheieâ romÃneascÄ, Ãn special.

Este al doilea eveniment din cadrul âProiect 1990â, lansat de Ioana Ciocan Ãn ianuarie 2010, proiect ce marcheazÄ o serie de evenimente care au ca scop amplasarea unor lucrÄri de artÄ contemporanÄ pe soclul din PiaÅa Presei, rÄmas liber ÃncÄ din 1990.      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/