www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Despre Bienala Tinerilor Artisti la Cafeneaua critica
Ion Bogdan Lefter on Thu, 14 Oct 2010 13:44:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Despre Bienala Tinerilor Artisti la Cafeneaua critica


Pentru informare:


Despre Bienala Tinerilor ArtiÅti la Cafeneaua criticÄ
(Club Control, miercuri 13 octombrie 2010)
 
La debutul âstagiunii de toamnÄâ, Cafeneaua criticÄ gÄzduieÅte o discuÅie despre 
ediÅia a IV-a a Bienalei Tinerilor ArtiÅti de la BucureÅti (BTA, 8 octombrie-7 
noiembrie 2010), unul dintre cele mai importante evenimente artistice europene*.
InvitaÅi: Romelo Pervolovici (directorul BTA), Mica Gherghescu (curatoarea BTA), 
Ana-Maria Dragnea (coordonatoare de proiect), Adrian GuÅÄ (critic de artÄ), 
artiÅti participanÅi la BienalÄ.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.
 
Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri culturalepe teme de actualitate. 
Prima serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a 
UniversitÄÅii BucureÅti, seria a doua â Ãn perioada noiembrie 2008-iulie 2009 la 
Cluburile A Åi The Silver Church, iar seria actualÄ, a treia, a fost inauguratÄ 
Ãn martie 2010 la Club Control**.
 
*
 
Cafeneaua criticÄ
Miercuri 13 octombrie 2010, orele 18.30.00-21.00
Club Control
BucureÅti, Str. Academiei nr. 19
(Ãn Pasajul Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de 
ArhitecturÄ/Biserica Enei; Ãn pasaj, prima intrare pe stÃnga)
tel.: 0733-927.861
e-mail: feedback {AT} control-club.ro
www.control-club.ro
 
___________
 
* Bienala Tinerilor ArtiÅti (BTA) este organizatÄ la BucureÅti de FundaÅia 
CulturalÄ META, Ãn parteneriat cu Goethe-Institut Bukarest Åi Institutul 
Cultural RomÃn. ExpoziÅia ediÅiei a IV-a BTA poate fi vizitatÄ pÃnÄ pe 7 
noiembrie 2010 la Palatul Åtirbei (Calea Victoriei 107). Tema ediÅiei, Police 
the police, testeazÄ tensiunea care se creeazÄ Ãntre douÄ noÅiuni problematice: 
supravegherea Åi subvegherea. Curatorul ediÅiei este istoricul Åi criticul de 
artÄ Mica Gherghescu. Co-curator Jason Waite. ManifestÄrile reunesc la BucureÅti 
artiÅti din Germania, FranÅa, Austria, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Cehia, 
Albania, ElveÅia, Italia, Portugalia, Olanda, Belgia, Serbia, Slovenia, 
Republica Moldova, Ungaria, RomÃnia, Israel, Brazilia, Palestina, India, China, 
Irak Åi Statele Unite. ExpoziÅia cuprinde douÄ secÅiuni noi: film Åi 
fotojurnalism.
 
Program:
8 octombrie:
09:30-17:00: Simpozion teoretic cu titlul Catcher in the Eye. Despre practici 
creative incorecte, dispozitive Åi strategii ale subvegherii. LocaÅie: Centrul 
Cultural al Republicii Ungare BucureÅti, Str. Gina Patrichi (Orlando) 8. 
ParticipanÅi: Iara Boubnova (Bulgaria), Mica Gherghescu (RomÃnia/FranÅa), Adrian 
GuÅÄ (RomÃnia), Le peuple qui manque â Kantuta Quiros & Aliocha Imhoff (FranÅa), 
Marta Smolinska-Byczuk (Polonia) Åi Jason  Waite (SUA/Marea Britanie). 
Moderator: Ion Bogdan Lefter.
19.00: Vernisajul expoziÅiei Police the police. LocaÅie: Palatul Åtirbei, Calea 
Victoriei 107
9 octombrie:
10.00-13.00: Workshop de criticÄ de artÄ, moderat de Livia Paldi, curator Åef la 
Mucsarnok/Kunsthalle, Budapesta. LocaÅie: Centrul Cultural al Republicii Ungare 
BucureÅti, Gina Patrichi (Orlando) 8
15.00-19.00: AnalizÄ de portofoliu. LocaÅie: Palatul Åtirbei, Calea Victoriei 
107
 
Proiect cultural finanÅat de Ministerul Culturii Åi Patrimoniului NaÅional.
Parteneri ai proiectului: AdministraÅia Fondului Cultural NaÅional, Pro 
Helvetia, Palatul Åtirbei, Forumul Cultural Austriac, Ambasada FranÅei la 
BucureÅti, Institutul Francez, Ambasada Regatului ÅÄrilor de Jos la BucureÅti, 
Centrul Ceh, British Council, Institutul Polonez, Centrul Cultural al Republicii 
Ungare, Centrul Cultural German din ChiÅinÄu, Accente.
Parteneri media:TVR, RFI Romania, Radio Romania Cultural, Radio Romania 
InternaÅional, 24-FUN, Dilema Veche, AdevÄrul Literar Åi Artistic, RomÃnia 
LiberÄ, aLtitudini, Artluk, Revista 22, modernism.ro, Port.ro, metropotam.ro, 
Senso TV, feeder.ro, pubbing.ro, Art Act Magazine, Revista La Plic, Revista 
Tataia, ARTBoom.ro, Dana ArtGallery, Good Agency.
Proiectul este sprijinit de reÅeaua europeanÄ a institutelor culturale 
naÅionale, EUNIC.
Persoana de contact: Cristina Iurea (asistent de proiect): tel.: 
+40-771-602.769.
E-mail: metacult {AT} gmail.com
Web: www.metacult.ro
 
** InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. 
Dimisianu, Costi Rogozanu (prima ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, 
Oana Boca, Vasile Ernu, Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ 
(ediÅia a 3-a), Adrian Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), 
Augustin Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, 
Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin 
Dobrin (din echipa spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis) (ediÅia a 
7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu, Rodica Negrea, 
Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina RÄdulescu, Alin 
Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William 
Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei ViÅniec de la Teatrul 
de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia ÅtefÄnescu (ediÅia a 
10-a), Marlena Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 
11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a), regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai 
CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina 
NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ, scenografii CosminArdeleanu Åi Laura 
Paraschiv Åi Lucian Sabados, directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti 
(ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon (ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso 
Åi echipa de actori romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului 
MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec (ediÅia a 15-a), 
Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra 
Garofeanu, Liliana Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 
18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici, George Costin Åi Andreea 
Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ & LecÅia de la Teatrul de 
Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi Rogozanu, Nicolae Marinescu, 
Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino) (ediÅia a 20-a), Mihaela 
Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela 
Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi 
Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka, Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer, 
Simona VilÄu (organizatoare Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece 
Idila/Idyll, 2010) (ediÅia a 21-a), Mihai Oroveanu, Åerban Sturdza, Virgil 
Scripcariu (ediÅia a 22-a), Ioan GroÅan, Constantin Stan, Cristian Teodorescu 
(ediÅia a 23-a), Mircea Martin (ediÅia a 24-a), Mircea CÄrtÄrescu (ediÅia a 
25-a), Magda CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Tudor Octavian, Pavel ÅuÅarÄ, 
Cristian-Robert Velescu, Ioana Vlasiu, Ruxandra Garofeanu (ediÅia a 26-a, la 
Centenarul naÅterii lui Ion Åuculescu), George MihÄiÅÄ, Corina Constantinescu, 
Ileana Lucaciu, Sanda Manu, Victor Ioan FrunzÄ, Ludmila Patlanjoglu, Cornelia 
Maria Savu (ediÅia a 27-a, bilanÅ festCO 2010), Constantin Chiriac, Lavinia 
Alexe, Adrian Tibu, Ludmila Patlanjoglu, Mircea GhiÅulescu (ediÅia a 28-a, 
bilanÅ al Festivalului InternaÅional de Teatru de la Sibiu 2010), Principele 
Radu al RomÃniei (ediÅia a 29-a).


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/