www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] lansare film_ARTISTUL DISPARUT_Chisinau, cinema ODEON_14 No
stefan rusu on Mon, 7 Nov 2011 13:53:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] lansare film_ARTISTUL DISPARUT_Chisinau, cinema ODEON_14 Noiembrie, ora 18.00


scroll down for English version

_______________________________*
*

ro.

ARTISTUL DISPÄRUT Ãn cadrul campaniei PAVILIONUL FANTOMÄ al Republicii
Moldova

Ãn cadrul campaniei PAVILIONUL FANTOMÄ al Republicii Moldova la
Cinematograful ODEON (adresa: Mihai Eminescu, 55), pe 14 noiembrie, ora
18.00 va avea loc lansarea oficialÄ a filmului ARTISTUL DISPÄRUT de SOULD
OUT!!! (Adel Idris, Denis Bartenev), produs de Centrul KSAK Ãn cadrul reÈelei
ATLANTIS'11 Èi al proiectului HEICO prezentat la VeneÈia. Intrarea este
liberÄ, vÄ aÈteptÄm!

Campania reflectÄ poziÈia unui numÄr de instituÈii Èi iniÈiative din
sectorul cultural independent, creatÄ ca rÄspuns la modalitatea de
desemnare a participanÈilor la Bienala de la VeneÈia (ediÈia 54), pentru a
reprezenta Pavilionul NaÈional.

*PAVILIONUL FANTOMÄ *este un vehicul de promovare a imagini Republicii
Moldova pe plan internaÈional. Ãn cadrul acestei campanii un grup de artiÈti
au elaborat texte, postere, slogane, stickere, cÄrÈi poÈtale, stencil-uri Èi
alte mesaje care sunt expuse Èi distribuite Ãn spaÈiul public al ChiÈinÄului
pe durata desfÄÈurÄrii Bienalei de ArtÄ ContemporanÄ de la VeneÈia (4 iunie
- 27 noiembrie, 2011). Campania este gÄzduitÄ de instituÈiile implicate Ãn
proiect: Centrul KSAK, Teatrul SpÄlÄtorie, Galeria Art Hotel si
Apartamentul Deschis ( AsociaÈia Oberliht). Detalii referitor la campanie:
http://www.art.md/

Campania este organizatÄ de [KSA:K] - Centrul pentru Arta ContemporanÄ Ãn
colaborare cu AsociaÈia Oberliht, AsociaÈia Alt Film, Centrul COLISEUM,
Teatrul SPÄLÄTORIE, ART PLOSHADKA, KINEMATIX Studio, Casa IMAGO SRL


Support media: Casa IMAGO SRL, cotidianul TIMPUL, Ziarul de Garda, Teatrul
SPALATORIE, Asociatia Alt Film, Asociatia Oberliht


Stefan Rusu - Director de Proiecte/Programe

[ksa:k] Centrul pentru ArtÄ ContemporanÄ, ChiÈinÄu

str. BÄnulescu Bodoni 5, Ap-2,

codpostal 2009, ChiÈinÄu,

Republica Moldova

www.art.md

 __________________________________________

eng.

MISSING ARTIST in the frame of GHOST PAVILION of Republic of Moldova
campaign

in the frame of GHOST PAVILION of Republic of Moldova campaign at the ODEON
cinema (address: Mihai Eminescu, 55), on 14th of November, 18.00 will take
place the oficial launch of the MISSING ARTIST film realized by SOLD OUT!!!
(Denis Bartenev, Adel Idris) produced by KSAK Center in the frame of
ATLANTIS'11 and HEICO networking event prezented in Venice. Free entrance,
everybody is welcome!

The campaign reflects the position of a number of institutions and
initiatives from independent cultural sector, developed in response to the
designation by the local authorities from Republic of Moldova of the
participants to represent the National Pavilion at the 54 edition of Venice
Biennale.The GHOST Pavilion is a new brand tool to promote the image of Republic of
Moldova internationally.Within this campaign, a group of artists have
developed texts, posters, slogans, stickers, postcards, stencils, and other
sites to be displayed and distributed in public spaces of Chisinau during
the course of Contemporary Art Biennale in Venice (June 4 to November 27,
2011). The campaign is also hosted by institutions involved in the project:
KSAK Center, Spalatorie (Laundry) Theater, the Art Hotel and Protest in
Wind Project - at the Flat Space (Oberliht Association). More details about
campaign: www.art.md

The campaign is organized by [KSA:K] - Center for Contemporary Art,
Chisinau in colaboration with Association Oberliht, Association Alt Film,
Center COLISEUM, Theater SPALATORIE, ART PLOSHADKA, KINEMATIX Studio,

Media support: Casa IMAGO SRL, cotidianul TIMPUL, Ziarul de Garda, Theater
SPALATORIE, Association Alt Film, Association Oberliht

**

 --

Stefan RusuProjects&Programs Manager-Center for Contemporary Art, Chisinau

str. Banulescu Bodoni 5, Ap-2,

Postcode 2009, Chisinau,

Republic of Moldova

www.art.md
<http://www.knotland.net/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=483&cHash=903daf1680a47402cb27df41501fbcbe>
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/