www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Reminder - În câteva ore Inaugurarea Catedralei Mântuirii N
florin flueras on Fri, 11 Nov 2011 09:41:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Reminder - În câteva ore Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului


Catedrala MÃntuirii Neamului e gata! Candidata la PreÅedinÅie vÄ ÃnvitÄ sÄ
o inaugurÄm ÃmpreunÄ:

Vineri, 11.11.11, ora 14:00, intrare curte Casa Poporului, vis-a-vis de
Marriott.

Ctitoria s-a realizat Ãn doar cÃteva sÄptÄmÃni, din materiale uÈoare, cu un
mic impact ecologic Åi doar cÃteva mii de euro, restul de 600 de milioane
de euro se vor Ãntoarce la contribuabil. Astfel CMN este o construcÅie
simplÄ Åi demnÄ, Ãn spiritul creÅtinismului adevÄrat, spre deosebire de
vechiul proiect bazat pe opulenÅÄ, lÄcomie Åi o ÃndepÄrtare de la valorile
spirituale spre cele imobiliare. Ne bucurÄm cÄ Biserica OrtodoxÄ RomÃnÄ a
ÃnÈeles cÄ CMN trebuie sÄ fie pe mÄsura vremurilor noastre de crizÄ Èi Ãn
concordanÅÄ cu buna tradiÈie romÃneascÄ de a crea biserici primitoare, la
scarÄ umanÄ, care sÄ ÃndeplineascÄ o funcÅie spiritualÄ, nu una de
spectacol totalitar bazat pe impresionarea maselor Èi opulenÅÄ.

Mai mult aici: http://candidaturapresedintie.blogspot.com/
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/