www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Ultimele zile de inscriere la workshop & lansare RID++viner
Biroul de Cercetari Melodramatice on Tue, 15 Nov 2011 13:08:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Ultimele zile de inscriere la workshop & lansare RID++vineri 18 nov++ora 18:00 {AT} subRahova


CALL FOR RID
atelier de pancarte pentru demonstraÈiile batrÃnilor/elorcu Sara Lehn (DE) & Ètefan Tiron (RO)

InvitaÈi speciali: Akira&Nae (Sefeu)
ÃmpreunÄ cu persoane vÃrstnice din cartierul Rahova
& participanÈi la proiectul VÃrsta a Patra de la CÄminul Moses Rosen

Atelierul va avea loc de vineri pÃnÄ duminicÄ 18-20 noiembrie 2011 Ãntre 11:00 - 17:00
 {AT} subRahova
Strada Sergent NuÈu Ion, nr. 2

DacÄ vreÈi sÄ participaÈi vÄ rugam sÄ ne trimiteÈi un email pe adresa de contact: mimodrama [at] gmail.com

Â

LANSAREA PROIECTULUI RID: vineri, 18 noiembrie, ora 18.00

DiscuÈie informalÄ cu: Irina Gheorghe, Beate KÃhler, Alina Popa, Ètefan Tiron, Raluca Voinea Èi participanÈii la workshop.

VÄ invitÄm sÄ intrÄm Ãn acÈiune pe o temÄ amÃnatÄ Èi nerezolvatÄ. Cum putem pleda cauza batrÃnilor Èi batrÃnelor Ãn societatea romÃneascÄ actualÄ din perspectiva precariatului cultural? Cum putem contracara estetica dominantÄ a corpului tÃnÄr Èi energetic? Ce mijloace vizuale avem la dispoziÈie? Mai este posterbombingul o soluÈie Ãn jungla marketingului de gherilÄ? Cum aratÄ astÄzi un comix activist?

Fie cÄ vrem fie cÄ nu, unii dintre noi trÄim cu sprijinul pÄrinÈilor Èi rudelor Ãn vÃrstÄ. Cu toate astea putem vorbi astÄzi de un dictat al economiei de piaÈÄ de a fetiÈiza tineretul ÃnvingÄtor ca reprezentant al prospeÈimii, adaptabilitÄÈii Èi flexibilitÄÈii spiritului competitiv. Noua economie trÄieÈte din capacitatea de a consuma Èi transforma un corp tÃnÄr Ãntr-un corp bÄtrÃn, la fel cum Ètie sÄ transforme un produs nou Ãntr-un produs depÄÈit. Ãn paralel, creÈterea economicÄ Èi industria publicitarÄ rÄmÃn investite Ãntr-o culturÄ a tinereÈii fÄrÄ batrÃneÈe, a obrazului fÄrÄ riduri, a lifestyle-urilor extreme Èi a bunurilor cu termen de garanÈie din ce Ãn ce mai limitat.

ToÈi cautÄ angajaÈi tineri, artiÈti tineri, iar curatorii par aleÈi pe criterii neotenice din ce Ãn ce mai pronunÈate. Ãn acelaÈi timp pensia a devenit un fruct oprit, Èi puÈini dintre noi mai sperÄ cu adevÄrat la o bÄtrÃneÈe fericitÄ Èi lipsitÄ de griji. Dat fiind ca prezentul nostru este intim Èi demografic legat de un posibil pappy boom Èi mammy boom, considerÄm cÄ viitorul Europei aparÈine bÄtrÃnilor. Ãn RomÃnia de azi tinerii stau Èi bÄtrÃnii protesteazÄ Ãn timp ce casele de asigurÄri ne ameninÈÄ cu noua generaÈie care ÃmbatrÃneÈte. Am vrea sÄ urmÄrim ÃmpreunÄ de ce epuizarea, rigiditatea Èi anchilozarea au devenit termeni cheie care ilustreazÄ direct cÃt de profunde sunt panicile Èi psihozele gerontofobe ale sistemului economic Èi politic actual.

Â
Sara Lehn, agit-prop berlinez, postere Èi organizare de activitÄÈi contraculturale la West Germany (Kreuzberg), coordonare de conferinÈe progresiste la Interflugs (UdK Berlin) http://www.interflugs.de/en/, co-conspiratoare la revista Panic Button (Slovacia), participantÄ la Sieg of Sonne Orakel (SoSO) http://www.anfanggutallesgut.net/ 

Stefan Tiron, traficant de informaÈie, membru F.R.R. http://aerobix.blogspot.com/2010/10/frr-in-english.html, bursier www.monochrom.at, iniÈiator Cozzzzzzzzmonautica, colaborator Ãn cadrul proiectului de ecologie urbanÄ/biologie invazivÄ www.ghettopalm.tumblr.com

Akira, membru fondator comix SEFEU, celebru mangaka din Brasov/Ãntorsura BuzÄului, contributor la primul fanzin Manga.Inc, revista Otaku Magazine Èi CosplayGen, un lucrÄtor neobosit Ãntru zÄmislirea benzilor desenate http://dinauntru.blogspot.com/

Nae studiazÄ arhitectura sediilor de supereroi, iniÈiazÄ revista COAPSE, membru fondator comix SEFEU, pictor de biserici, contributor Manga.Inc, Otaku Magazine, un lucrÄtor neobosit Ãntru zÄmislirea benzilor desenate http://sefeu.blogspot.com/

VÃrsta4 este un proiect de artÄ comunitarÄ desfÄÈurat ÃmpreunÄ cu rezidenÈii cÄminului de persoane vÃrstnice "Moses Rosen", din august 2009 Èi coordonat de Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz. Programul se desfÄÅoarÄ Ãn parteneriat cu CÄminul âAmalia Åi Åef Rabin dr. Moses Rosenâ Åi cu DASM â DirecÅia de Ajutor Social Åi Medical a FederaÅiei ComunitÄÅilor EvreieÅti din RomÃnia. ToÅi artiÅtii antrenaÅi Ãn proiect lucreazÄ pe bazÄ de voluntariat. Pentru mai multe informaÈii: http://www.varstapatru.blogspot.com/

Â
RID este un proiect iniÈiat de Biroul de CercetÄri Melodramatice, Ètefan Tiron Èi Raluca Voinea ÃmpreunÄ cu Beate KÃhler care va avea loc Ãn perioada Noiembrie 2011-Mai 2012. 

http://riduri.blogspot.com/

Proiect sprijinit de Goethe-Institut Bukarest.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/