www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Artele textile în România 1945 – 2000
Tincuta Heinzel on Wed, 16 Nov 2011 10:30:34 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Artele textile în România 1945 – 2000


AsociaÅia 2580 are plÄcerea de a vÄ invita mÃine, joi, 17 noiembrie de la
ora 17 in sala Frescelor de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism
âIon Mincuâ din Bucuresti la prezentarea cu tema

*ArtiÅti Ãn industrie. Artele textile Ãn RomÃnia 1945 â 2000*

*Proiect al AsociaÅiei 2580 Cluj**Arhiva digitalÄ :* www.artistsinindustry.com Prezinta Tincuta Heinzel / coordonator proiect     âAdministratorul romÃn al unei companii de confecÅii din estul
ÅÄrii a fost atacat de muncitoarele chinezeâ - aÅa suna Åtirea care Ãn urmÄ
cu patru ani ne lÄsa uimiÅi reamintindu-ne cÄ economia nu se reduce la
servicii, conflictele de muncÄ nu sunt basme din manualele de propagandÄ,
cÄ Åara noastrÄ este complet scufundatÄ Ãn procesele globalizÄrii, cu bune
Åi cu rele. Privatizarea Ãntreprinderilor textile dupÄ 1989 Åi
delocalizarea producÅiei unor Ãntreprinderi occidentale spre RomÃnia au
fÄcut ca designul ,,Made in Romaniaâ sÄ-Åi schimbe reperele.     â *ArtiÅti Ãn industrie. Artele textile Ãn RomÃnia 1945-2000* â se
constituie ca un muzeu virtual dedicat designului textil romÃnesc modern.
Proiectul vine sÄ umple un gol: lipsa acutÄ a studiilor istoriografice care
sÄ reuneascÄ datele Åi documentele legate de producÈia textilÄ industrialÄ
Ãn perioada 1948-2000, precum Åi lipsa unor instituÅii Ãn RomÃnia care sÄ
prezinte artele decorative Èi aplicate dincolo de un interes pur etnografic
(nu existÄ muzee de artÄ decorativÄ sau centre dedicate arhitecturii Åi
designului). Analiza statutului designului Ãn RomÃnia reclamÄ creerea unei
baze de date care sÄ colecteze o parte din proiectele realizate Ãn cadrul
Ãntreprinderilor din RomÃnia. Aceasta va fi Åi punctul de plecare al unui
program de dezbatere criticÄ legat de statutul designului contemporan,
precum Åi de modalitÄÅile de susÅinere Åi Ãncurajare al acestuia Ãn
RomÃnia. Ãn pofida proiectului de angrenare a artiÅtilor Ãn industrie,
economia socialistÄ a continuat sÄ punÄ accentul pe expasiunea producÅiei
Ãn detrimentul creativitÄÅii. DacÄ puterea comunistÄ vedea Ãn
industrializare materializarea ideologiei socialiste, motorul dezvoltÄrii
economice Åi modernizÄrii, Ãntreprinderile socialiste nu au reuÅit sÄ
revoluÅioneze forÅele de producÅie. â *ArtiÅti Ãn industrie. Artele textile
Ãn RomÃnia 1945-2000* â este un demers care ÃncercÄ sÄ decanteze problemele
pe care le implica proiectarea de obiect de consum Ãn perioada comunistÄ,
cÃt Åi Ãn perioada care i-a urmat *.*     Arhiva cuprinde:

  - proiecte Åi materiale vizuale realizate Ãn cadrul Ãntreprinderilor
  textile Åi a centralelor industriale (arhive ale artiÅtilor sau arhive ale
  Ãntreprinderilor);
  - o serie de interviuri semistructurate cu designeri Åi ingineri care au
  lucrat Ãn industria textilÄ (ÃnregistÄri video Åi audio, transcrieri de
  interviuri);
  - texte critice tratÃnd relaÅia artei cu industria Åi statutul
  designului Ãn societate.Proiect finanÅat de AdministraÅia Fondului Cultural NaÅional.Parteneri : Universitatea de ArhitecturÄ Èi Urbanism "Ion Mincu"
(BucureÈti), Societatea de ArhitecturÄ de Interior Èi Design din RomÃnia,
Muzeul TÄranului RomÃn (BucureÈti), Clubul Muzeului TÄranului RomÃn
(BucureÈti), Galeria Sabot (Cluj), Fabrica de Pensule (Cluj), Facultatea de
Arte a UniversitÄÈii Oradea, EPEKA (Maribor, Slovenia).Contact: TincuÈa Heinzel Èi Corina Andor. Email: info {AT} 2580association.info-- 
Tincuta Heinzel
----------------------------------------------
www.aires-de-confluxence.info | www.2580association.info |
www.tincutaparv.info |
-----------------------------------------------
tel DE: 0049 (0)174 25 44 48 2
tel RO: 0040 (0)730 27 48 42
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/