www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] "Cafeneaua critica" la Tirgul "Gaudeamus": Evocare Mircea N
Ion Bogdan Lefter on Sun, 20 Nov 2011 17:52:53 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] "Cafeneaua critica" la Tirgul "Gaudeamus": Evocare Mircea Nedelciu


Pentru informare:


Despre Mircea Nedelciu la Cafeneaua criticÄ, la TÃrgul Gaudeamus
(Pavilionul ROMEXPO, joi 24 noiembrie
2011)
Â
Ãn sÄptÄmÃna Ãn care se desfÄÅoarÄ ediÅia 2011 a TÃrgului Gaudeamus â Carte de ÃnvÄÅÄturÄ (23-27
noiembrie), Cafeneaua criticÄ programeazÄ o ediÅie la faÅa locului: o ÃntÃlnire de evocare a prozatorului Mircea
Nedelciu, cofondator al TÃrgului Gaudeamus,
chiar Ãn tÃrg! Cu aceastÄ ocazie va fi prezentat audio-book-ul Mircea Nedelciu citeÅte Ora spre zero Åi
alte proze, realizat de Editura Casa Radio (ColecÅia âLecturi pe
Ãntunericâ).
InvitaÅi: Mira Nedelciu (soÅia lui Mircea), Emil BuruianÄ (redactor al
SocietÄÅii RomÃne de Radiodifuziune, autorul ÃnregistrÄrii cu vocea lui Mircea
Nedelciu), Vladimir Epstein Åi Anca Dumitrescu (ceilalÅi doi membri ai trioului
de cofondatori ai TÃrgului Gaudeamus),
CÄtÄlin ÅÃrlea (directorul primei ediÅii a tÃrgului), Sorin Preda Åi Cristian
Teodorescu (colegi âdesantiÅtiâ ai lui Mircea, doi dintre autorii culegerii de
prozÄ a ânoului valâ al anilor 1980 Desant
â83), Maria-Elena Negoescu Åi Horia Pop (redactori ai Editurii Casa Radio).
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.
Â
Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri
culturalepe teme de actualitate. Prima
serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a
UniversitÄÅii BucureÅti. De la reluarea sa Ãn noiembrie 2008, Cafeneaua
criticÄ a fost gÄzduitÄ de cluburile bucureÅtene The Silver Church, Club A Åi
Club Control*.
EdiÅia
specialÄ de evocare a lui Mircea Nedelciu are loc la ROMEXPO, Ãn cadrul
TÃrgului Gaudeamus 2011, Ãn spaÅiul CeainÄriei Gaudeamus.
Â
*
Â
Cafeneaua criticÄ
Joi 24noiembrie
2011, orele 18.00-20.00
TÃrgul Gaudeamus â
Carte de ÃnvÄÅÄturÄ
ROMEXPO,
Pavilionul Central, BucureÅti(cu acces
din PiaÅa Presei libere, din Bulevardul ExpoziÅiei Åi din Bulevardul
Poligrafiei) â Ãn spaÅiulCeainÄriei Gaudeamus
Contact: 0721-280.259 (Paul Radu
â Club A), 0743-123.700 (Mara Alecu â Gaudeamus)
www.gaudeamus.ro, www.cluba.ro
Â
_________
Â
* InvitaÅii
stagiunii 2011-2012 a Cafenelei critice: Nichita Danilov (ediÅia a 50-a); Alice Georgescu,
Aura Corbeanu, Doina Lupu (organizatori ai Festivalului NaÅional de Teatru
2011), Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, George Costin, Mihaela Michailov
(participanÅi la Festival), Mircea M. Ionescu (dramaturg), Ileana Lucaciu,
Nicolae Prelipceanu (critici de teatru) (ediÅia a 51-a); Florin Iaru (ediÅia a
52-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/