www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Lansarea in Romania a albumului de arta Romanian Cultural R
luiza alecsandru on Mon, 21 Nov 2011 18:18:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Lansarea in Romania a albumului de arta Romanian Cultural Resolution


                       *CLUB ELECTRO PUTERE*
centru pentru cultura contemporana


      *Lansarea in Romania a albumului Romanian Cultural Resolution *

 *Luni, 21 noiembrie 2011, orele 19.00*

*Adresa:*
   Carturesti, Str. Arthur Verona, 13-15, la Mansarda


Centrul pentru Cultura Contemporana Club Electro Putere si Carturesti
anunta lansarea albumului de arta Romanian Cultural Resolution, luni, 21
noiembrie orele 19.00 la Carturesti (Mansarda) din Str. Arthur Verona,
13-15, Bucuresti.

In cadrul lansarii va avea loc o discutie libera pe tema contextului artei
contemporane din Romania, avandu-i ca invitati pe Adrian Bojenoiu,
Alexandra Croitoru, Cristian Nae, Alexandru Niculescu, Mihai Pop, Magda
Radu.

Romanian Cultural Resolution este o publicatie ce are la origine un proiect
de cercetare care urmareste arta romaneasca, atat in tranzitia sociala si
politica generata de caderea comunismului, cat si in unele manifestari
culturale izolate si independente de aceasta. Cartea este structurata in
jurul a patru teme curatoriale realizate de Adrian Bojenoiu, Mihnea Mircan,
Mihai Pop si Magda Radu in expozitia Romanian Cultural Resolution, produsa
de catre Club Electro Putere in parteneriat cu Institutul Cultural Roman
Berlin, a carei deschidere a avut loc in Werkschau Spinnerei Leipzig si
Club Electro Putere Craiova.

Aparitia acestei carti corespunde unui moment dintr-o serie de evenimente
generate de initiative ce vin in intampinarea interesului din ce in ce mai
crescut pentru arta din Estul Europei si implicit din Romania. Plecand de
la ideea ca limbajul cultural al Estului, odata cu caderea Cortinei de
Fier, s-a format pe un fond istoric, identitar - marcat uneori de nuante
nationale - si independent pe alocuri de discursul cultural occidental,
Romanian Cultural Resolution pune accent pe solutiile si tendintele pe care
artele vizuale din RomÃnia le-au dezvoltat Ãn ultimii ani, vorbind atat
despre o renastere si o reformare a discursului artistic contemporan, cat
si despre un intreg ansamblu de probleme sau situatii ce ilustreaza
precaritatea conditiei artistului Ãn contextul lui local si global. Albumul
reuneste artisti romani din generatii diferite intr-o alegere subiectiva,
dar fara a fi exhaustiv, cu intentia de a contura o viziune reprezentativa
atat asupra trecutului marcat de perioada comunista, cat si a noilor
pozitii aparute dupa anul 2000.

Atat catalogul, cat si intreg proiectul RCR au la baza conceptul de
ârezolutie culturalaâ. Aceasta este o analiza sau un referat al unei
manifestari incheiate, el vorbeste si despre o retroactivitate care, chiar
Ãn momentul rezolutiei, este pusa Ãn discutie. Conceptul ârezolutie
culturalaâ marcheaza o stare de fapt si propune o introspectie in campul
artei si culturii contemporane, o demantelare a acestei utopii a memoriei
culturale, o Ãncercare de a contura si de a intelege contextul artistic
contemporan al istoriei recente din Romania.

Albumul a fost publicat de prestigioasa editura germana Hatje Cantz si
finantat prin programul Publishing Romania al Institutului Cultural Roman.

Editori: Adrian Bojenoiu, Alexandru Niculescu
Editura: Hatje Cantz

Artisti: Ioana Batranu, Pavel Braila, Matei Bejenaru, Corneliu Brudascu,
Mircea Cantor, Sorin Campan, Stefan Constantinescu, Alexandra Croitoru &
Stefan Tiron in colaborare cu Vasile Pop Negresteanu, Constantin Flondor,
Adrian Ghenie, Ion Grigorescu, Gheorghe Ilea, Daniel Knorr, Victor Man,
Julian Mereuta, Aurelia Mihai, Gili Mocanu, Anca Munteanu Rimnic, Ciprian
Muresan, Ioana Nemes, Alexandru Niculescu, Miklos Onucsan, Dan Perjovschi,
Cristian Rusu, Serban Savu, Serge Spitzer

Autori de text: Marius Babias, Adrian Bojenoiu, Sebastian Cichocki, Magda
Carneci, Livius Ciocarlie, Apsara DiQuinzio, Bogdan Ghiu, Anca Mihulet,
Mihnea Mircan, Vlad Morariu, Cristian Nae, Amelia Pavel, Mihai Pop, Matt
Price, Magda Radu, Alexandru Vlad, Raluca Voinea, Maxa Zoller

Design: Timo Grimberg âARCâ


Format: 23.70 x 30.30 cm, 232 pag, 188 ilustr. 136 color, Engleza/Germana,
iunie 2011

ISBN 978-3-7757-2848-5

Partener: illy

-----

*Book Launch: Romanian Cultural Resolution published by Hatje Cantz

Time:* Monday, 21 November 2011, 19.00

*Venue:* Carturesti, Arthur Verona St., 13-15, (Attic)/ Bucharest


The Centre for Contemporary Culture Club Electro Putere and Carturesti are
happy to announce the release of the Romanian Cultural Resolution art
album, Monday, November 21st, at 19:00, at Carturesti (attic), Arthur
Verona St., 13-15, Bucharest.

The release features a debate on the context of contemporary Romanian art,
with the following invited speakers: Bojenoiu Adrian, Alexandra Croitoru,
Cristian Nae, Alexandru Niculescu, Mihai Pop and Magda Radu.


Romanian Cultural Resolution is a publication which builds on a research
project tracking Romanian art, in both the social and political transition
generated by the fall of communism, and in some isolated cultural events,
independent of it. The book's structure revolves around four curatorial
themes developed ââby Adrian Bojenoiu, Mihnea Mircan, Mihai Pop and Magda
Radu within the Romanian Cultural Resolution exhibition, produced by Club
Electro Putere in partnership with the Romanian Cultural Institute in
Berlin, whose opening took place in Werkschau Spinnerei Leipzig and Club
Electro Putere Craiova.

The release of this book corresponds to a moment from a series of events
generated by initiatives meant to meet the ever-growing interest in Eastern
European art, implicitly in Romanian art. Commencing from the idea that the
cultural speech of the East, with the fall of the Iron Curtain, has formed
on a historical and identitarian background - marked at times by national
tones - and sometimes independent of the Western cultural discourse,
Romanian Cultural Resolution highlights solutions and trends developed by
Romanian visual arts in recent years, expressing both a revival and a
reform in the contemporary artistic discourse, and a whole set of issues or
situations that illustrate the artist's precarious condition within his
local and global context. The album brings together Romanian artists from
different generations, in a subjective selection, but without claiming
exhaustivity, aiming to outline a representative vision of both the past
marked by the communist period, as well as of the new stances emerged after
2000.


Both the catalogue and the entire RCR project are based on the "cultural
resolution" concept. This entails an analysis of an already ended
manifestation, it brings up a certain retroactivity as well, which
simultaneously with the resolution, it is being questioned. The "cultural
resolution" concept marks a state of affairs and proposes an introspection
within the field of contemporary art and culture, a disassembly of this
Utopia of cultural remembrance, a pursuit to shape it and to comprehend the
contemporary artistic context of recent history in Romania.

The album was published by the prestigious German publishing house Hatje
Cantz and funded by the Publishing Romania program, of the Romanian
Cultural institute.

Editors: Adrian Bojenoiu, Alexandru Niculescu
Publishing house: Hatje Cantz

Artists: Ioana Batranu, Matei Bejenaru, Pavel Braila, Corneliu Brudascu,
Mircea Cantor, Sorin Campan, Stefan Constantinescu, Alexandra Croitoru &
Stefan Tiron in colaborare cu Vasile Pop Negresteanu, Constantin Flondor,
Adrian Ghenie, Ion Grigorescu, Gheorghe Ilea, Daniel Knorr, Victor Man,
Julian Mereuta, Aurelia Mihai, Gili Mocanu, Anca Munteanu Rimnic, Ciprian
Muresan, Ioana Nemes, Alexandru Niculescu, Miklos Onucsan, Dan Perjovschi,
Cristian Rusu, Serban Savu, Serge Spitzer


Text authors: Marius Babias, Adrian Bojenoiu, Sebastian Cichocki, Magda
Carneci, Livius Ciocarlie, Apsara DiQuinzio, Bogdan Ghiu, Anca Mihulet,
Mihnea Mircan, Vlad Morariu, Cristian Nae, Amelia Pavel, Mihai Pop, Matt
Price, Magda Radu, Alexandru Vlad, Raluca Voinea, Maxa Zoller

Design: Timo Grimberg âARCâ

Format: 23.70 x 30.30 cm, 232 pg., 188 ilustr. 136 color, English/German,
June 2011

ISBN 978-3-7757-2848-5 Partner: illy

 -
www.clubelectroputere.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/