www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fwd: minus PLIC: Institutul Cultural Roman finanteaza pentr
ober on Sat, 26 Nov 2011 10:41:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: minus PLIC: Institutul Cultural Roman finanteaza pentru anul 2012 sase publicatii culturale din Republica Moldova-------- Original Message --------
Subject: minus PLIC: Institutul Cultural Roman finanteaza pentru anul 2012
sase publicatii culturale din Republica Moldova
Date: Fri, 25 Nov 2011 16:04:48 +0200
From: Vladimir US <vladimir {AT} oberliht.org.md>
To: Ion Mircea <ion.mircea {AT} icr.ro>


Catre:Ion Mircea

Directia Romani din Afara Tarii

Director

email: ion.mircea {AT} icr.roHoria-Roman Patapievici

Presedinte

email: icr {AT} icr.roStimate domnule Ion Mircea,

la data de 18 noiembrie 2011 comisia de experÈi independenÈi 
(formatÄ din Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu Èi Horia GÃrbea) a 
desemnat Èapte publicaÈii cÃÈtigÄtoare, Ãn urma concursului de 
proiecte pentru publicaÈii culturale Ãn limba romÃnÄ din Republica 
Moldova pentru 2012 organizat de Institutul Cultura RomÃn, printre 
care se afla Èi Revista la PLIC.AnunÈul preluat de pe site-ul ICR
(www.icr.ro/bucuresti/evenimente/institutul-cultural-roman-finanteaza-pentru-anul-2012-sapte-publicatii-culturale-din-republica-moldova.html

) spune:Institutul Cultural RomÃn finanÅeazÄ pentru anul 2012 Åapte 
publicaÅii culturale din Republica MoldovaInstitutul Cultural RomÃn va sprijini, Ãn cursul anului 2012, prin 
DirecÅia RomÃni din Afara ÅÄrii, apariÅia a Åapte publicaÅii 
culturale din Republica Moldova. Revistele au fost desemnate Ãn urma 
concursului de proiecte organizat de ICR, Ãn data de 18 noiembrie 
2011, de cÄtre o comisie de experÅi independenÅi. Din comisie au 
fÄcut parte: Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu Åi Horia GÃrbea.PublicaÅiile selectate de comisia de jurizare sunt urmÄtoarele:- categoria Reviste culturale dedicate elevilor/adolescenÅilor:

âClipaâ

- categoria Reviste culturale dedicate studenÅilor Åi tinerilor 
intelectuali:

âContrafortâ

- categoria Reviste culturale dedicate istoriei Åi culturii din 
Republica Moldova :

âDestin RomÃnescâ

- categoria Reviste culturale din afara ChiÅinÄului:

âSemnâ

- categoria Reviste culturale dedicate creaÅiei literare Åi artistice:

âSud-Est culturalâ

- categoria Reviste culturale dedicate creaÅiei literare Åi artistice 
a tinerilor:

âLa Plicâ

- categoria Reviste dedicate didacticii predÄrii limbii Åi 
literaturii romÃne sau cu altÄ tematicÄ educativ-culturalÄ:

âLimba RomÃnÄâ

La data de 23 noiembrie 2011 aceastÄ decizie a fost contestatÄ Èi 
definitivatÄ de cÄtre o comisie de jurizare a contestaÈiilor 
(formatÄ din Mircea Vasilescu, Luca Niculescu Èi Cezar Paul BÄdescu:
http://www.icr.ro/bucuresti/evenimente/institutul-cultural-roman-finanteaza-pentru-anul-2012-sase-publicatii-culturale-din-republica-moldova.ht

ml), astfel ÃncÃt pentru poziÈia Reviste culturale dedicate 
creaÅiei literare Åi artistice a tinerilor nu a fost desemnatÄ nicio 
publicaÈie, fapt care ne lasa pe noi, echipa de proiect, cu mai multe 
semne de Ãntrebare.Cu riscul de a ne repeta, datoritÄ faptului cÄ unele din 
ÃntrebÄrile care urmeazÄ vi le-am adresat acum un an, cÃnd am 
contestat decizia comisiei de experÈi ÃntrunitÄ la 12 noiembrie 
2010, vÄ rugÄm sa ne rÄspundeÈi la urmÄtoarele ÃntrebÄri:- Care au fost proiectele de publicaÈii culturale Ãnaintate Ãn acest 
an pentru poziÈia: Reviste culturale dedicate creaÅiei literare Åi 
artistice a tinerilor?

- Cum a apreciat comisia de experÈi (formatÄ din Nicolae Prelipceanu, 
Adrian Popescu Åi Horia GÃrbea) propunerile Ãnaintate pentru 
aceastÄ poziÈie? Ãn cazul Ãn care au fost oferite punctaje vÄ 
rugÄm sÄ specificaÈi cÃte punctaje au fost oferite pentru fiecare 
propunere de proiect?

- Cine a depus contestaÈia Ãn urma cÄreia a fost convocatÄ o 
comisie de jurizare a contestaÈiilor?

- Care sÃnt contra-argumentele comisiei de jurizare a contestaÈiilor 
(formatÄ din Mircea Vasilescu, Luca Niculescu Èi Cezar Paul BÄdescu) 
pentru a nu desemna nici o publicaÈie pentru poziÈia Reviste 
culturale dedicate creaÅiei literare Åi artistice a tinerilor, odatÄ 
ce Revista la PLIC a fost deja desemnatÄ de cÄtre comisia de experÈi?

VÄ mulÈumesc anticipat pentru rÄspuns.ps. rog sÄ confirmaÈi primirea acestui mesaj.cu respect,
Vladimir Us

Revista la PLIC  |  director de proiect

http://plic.oberliht.com

din 2011 cautati-ne in subsolurile Chisinaului

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir {AT} oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/