www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Roza El-Hassan dezbate cu Galit Eilat, la subRahova
raluca voinea on Tue, 29 Nov 2011 16:54:15 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Roza El-Hassan dezbate cu Galit Eilat, la subRahova


CÄminul Cultural prezintÄ:
Â
The
Chomsky-Foucault Debate(3) 
Despre
primÄveri arabe Åi ierni ale visÄrii; RÃza
El-Hassan dezbate cu Galit Eilat
Â
Â
Miercuri, 30 noiembrie 2011, orele 20:00, la subRahova, strada Sergent NuÈu Ion nr. 2, BucureÅti
Â
âAÅ spune cÄ, fÄrÄ ÃndoialÄ, nu suntem Ãn poziÈia sÄ cream un sistem de
justiÈie idealÄ, aÅa cum nu suntem Ãn poziÈia sÄ creÄm o societate idealÄ Ãn
mintea noastrÄ. Nu Åtim destul Åi suntem prea limitaÈi Åi prea pÄrtinitori Åi
tot felul de alte lucruri. Dar suntem Ãntr-o poziÈie â Åi trebuie sÄ acÈionÄm
Ãn calitate de fiinÈe umane sensibile Åi responsabile, Ãn acea poziÈie, pentru
a ne imagina Åi a merge mai departe Ãn crearea unei societÄÈi mai bune Åi a
unui sistem de justiÈie mai bun.â (Noam Chomsky, Ãn Natura umanÄ: Dreptate versus Putere; Noam Chomsky dezbate cu Michel
Foucault, 1971).
Â
A treia ÃntÃlnire din seria âChomsky-Foucault
Debateâ nu ÃncearcÄ sÄ fie o oglindÄ a fluxului de Åtiri, deÅi este determinatÄ
de aceeaÅi urgenÈÄ. UrmÄrim cu toÈii Ãn timp real evenimentele din Orientul
Apropiat Åi Mijlociu Åi proiectÄm asupra lor speranÈe Åi dorinÈe, unele pe care
nici nu Åtiam cÄ le avem. Aici Ãn RomÃnia, ne declarÄm trecuÈi prin asta Åi privim
atotÅtiitori cum fragilele lor Ãmpliniri revoluÈionare sunt ameninÈate zilnic;
Åi totuÅi, noi am putea fi cei care ne ÃnÅelÄm Åi a lor sÄ fie lupta âÃn scopul
dreptÄÈii, (...) Ãn scopul realizÄrii nevoilor umane fundamentale, nu doar Ãn
scopul Ãnlocuirii grupului de la putere cu un altulâ, cum ar spune Chomsky.
Am invitat sÄ vorbeascÄ despre
aceste lucruri o artistÄ Åi o curatoare ale cÄror practici sunt inserate Ãntr-o
conÅtiinÈÄ politicÄ Åi care sunt atente la formele estetice Ãn care se
manifestÄ revendicÄrile sau declaraÈiile sociale Åi politice. Nu vom specula
asupra rÄdÄcinilor, ÃnÅiruirii de evenimente sau asupra contextului istoric al
lungii primÄveri arabe, dar vom cÄdea de acord cÄ visurile acesteia sunt
ÃmpÄrtÄÅite de mulÈi dintre noi. Ãn acest spaÈiu Ãn care imaginaÈia este
eliberatÄ, artiÅtii Åi lucrÄtorii culturali ar trebui sÄ fie Ãntre primii care
sÄ intre Åi sÄ se exprime. 
Dezbaterea va fi precedatÄ de
scurte prezentÄri ale activitÄÈii lor profesionale de cÄtre RÃza El-Hassan Åi Galit Eilat.
RÃza El-Hassan (n. 1966)este artistÄ, de origine maghiarÄ Åi sirianÄ, stabilitÄ
la Budapesta. Practica ei artisticÄ, manifestatÄ Ãn diverse medii (precum
sculptura, desenul, performance-art, design-ul colaborativ, intervenÈiile Ãn
spaÈiul public) atinge problematici legate de responsabilitatea individualÄ sau
apartenenÈa la comunitate, generozitate, identitÄÈi hibride sau strÄine, Åi
altele. Unul dintre proiectele sale recente, âNo Corruptionâ (genÈi de laptop
din nuiele â geamantan din nuiele â genÈi pentru aparatul de fotografiat din
nuiele â un proiect de design contemporan bazat pe o veche tradiÈie de
manufacturÄ romani) este rezultatul colaborÄrii cu o comunitate de romi din
Budapesta. A participat Ãn numeroase expoziÈii Åi proiecte, inclusiv Ãn Bienala
Periferic de la IaÅi Ãn 2008.
Galit Eilat (n.
1965) este curatoare Åi critic de
artÄ, nÄscutÄ Ãn Israel. Este director fondator al Centrului Israelian pentru
ArtÄ DigitalÄ din Holon Åi curator cercetÄtor la Van Abbemuseum din Eindhoven.
Interesele ei de cercetare se axeazÄ pe problemele activismului social Åi
politic Ãn cadrul artelor, precum Åi pe politica actualÄ din Orientul Mijlociu.
A curatoriat Åi co-curatoriat expoziÈii Åi proiecte majore, Ãntre care Politics
of Collection, Collection of Politics (Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010), The
Real War, solo show cu Sean Snyder, (The Israeli Center for Digital Art, Holon,
2010), Liminal Spaces traveling seminars (Israel Åi Palestina, 2006â2008).
Ãn colaborare cu Sebastian Cichocki de la Muzeul de ArtÄ ModernÄ din
VarÅovia, recent a curatoriat expoziÈia lui Yael Bartana ââ and Europe will be
stunned [...Åi Europa va fi uimitÄ]â, realizatÄ Ãn Pavilionul Poloniei Ãn
cadrul celei de-a 54-a BienalÄ de la VeneÈia, 2011.
Â
The Chomsky-Foucault Debateeste o serie de ÃntÃlniri live
iniÅiatÄ de CÄminul Cultural Åi
coordonatÄ de Manuel PelmuÅ Åi Raluca Voinea. 
CÄminul Culturaleste un proiect nomad ce oferÄ un cadru performativ Åi
discursiv pentru practica artisticÄ Åi politicÄ. DirecÈia artisticÄ a
proiectului este asiguratÄ de artiÈtii Brynjar Bandlien, Farid Fairuz Èi Manuel
PelmuÈ. Proiectul este administrat de AsociaÅia culturalÄ Solitude Project Ãn
cooperare cu Bandlien/PelmuÈ. 
Partener
principal: Erste Stiftung. Parteneri: subRahova, Critic Atac, veioza arte,
Rokolectiv, Modernism.ro.
Â
subRahova este un spaÈiu destinat artelor
contemporane fiind un proiect coordonat artistic de Farid Fairuz Èi Eduard
Gabia Èi administrat de AsociaÈia culturalÄ Solitude Project.
subRahova este situat Ãn vecinÄtatea cartierului Rahova, pe strada Sergent NuÈu Ion nr. 2 (a
treia intersecÈie de la Hotel Marriot spre cartierul Rahova, la intersecÈia
strÄzii Mihail Sebastian cu Calea 13 septembrie), in curtea RECOM.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/