www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Fwd: MD* #4 DVD la PLIC: GENUL ZERO - proiectie / POSTBOX D
ober on Sun, 1 Apr 2012 22:00:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: MD* #4 DVD la PLIC: GENUL ZERO - proiectie / POSTBOX DVD: GENDER ZERO - screening-------- Original Message --------
Subject: MD* #4 DVD la PLIC: GENUL ZERO - proiectie / POSTBOX DVD: GENDER
ZERO - screening
Date: Sun, 1 Apr 2012 20:21:04 +0300
From: Vladimir US <vladimir {AT} oberliht.org.md>
To: oberlist {AT} lists.idash.org


http://plic09.wordpress.com/2012/03/31/4-dvd-la-plic/

- â - scroll down for English â - -

RO
- â - â -

marÅi, 3 aprilie 2012, ora 16:00
Academia de MuzicÄ, Teatru Èi Arte Plastice (blocul 3),
atelierul 101
str. 31 August 1989, nr. 137, ChiÈinÄu

- proiecÈia #4 DVD la PLIC: GENUL ZERO

Pe data de 3 aprilie 2012, ora 16:00 va avea loc proiecÈia #4 DVD la 
PLIC. Vor fi proiectate lucrÄrile artiÈtilor: Aleksandra ACIC [RS], 
Tatiana FIODOROVA [MD], Cinty IONESCU [RO], Delia POPA [RO], Larisa 
SITAR [RO].

Genul Zero (Gender Zero) este o replicÄ la nesfÃrÅita serie de 
âpolitici corecteâ Åi âdiscriminÄri pozitiveâ, de 
compilaÅii, antologii Åi colecÅii reprezentate majoritar la genul 
masculin Åi la care genul feminin participÄ din obligaÅie faÅÄ de 
noile direcÅii. S-a nÄscut din frustrare Åi enervare faÅÄ de 
eticheta âfemininâ sau (Åi mai grav) âfeministâ aplicatÄ la 
tot ce este semnat de prietenele mele; din uimirea iritatÄ faÅÄ de 
afirmaÅia tranÅantÄ a singurului istoric al artei activ din 
romÃnia: âei sunt artiÅti, ele curatorâ. Ca rÄspuns la 
prejudecata niciodatÄ pusÄ sub semnul ÃntrebÄrii conform cÄreia 
noile medii (astea mai tehnice) sunt apanajul unui gen. Si nu doar Ãn 
spaÅiile estic patriarhale de provenienÅÄ ale creatorilor din 
antologia de faÅÄ. Antologia Genul Zero (Gender Zero) nu este nici un 
manifest, dar este o afirmaÅie. Vizionare plÄcutÄ! VedeÅi Åi 
judecaÅi Åi singuri.

Sanda WATT (2010)

Un sinopsis despre lucrÄrile proiectate gÄsiÈi ÃnCatalogul PLIC

ConÈinutul Ãntregului numÄr poate fi consultat
aici:http://plic09.wordpress.com/arhiva-2/4-iulie-20 
10/

Seria de proiecÈii video a DVD la PLIC are drept scop promovarea 
noilor medii (new media) Ãn rÃndul studenÈilor Èi tinerilor 
artiÈti care ÃÈi fac studiile Ãn cadrul unor instituÈii de tip 
academic. TotodatÄ proiecÈiile servesc drept cadru de discuÈie Ãn 
jurul practicilor de artÄ contemporanÄ.

Proiectiile au loc la AMTAP conform urmÄtorului grafic:
28 martie, 2012 â #3 POSTBOX DVD: TRANZIÈIA, curator Stefan RUSU [MD]
3 aprilie 2012 â #4 DVD la PLIC: GENUL ZERO, curator Sanda WATT [RO]
10 aprilie 2012 â #5 DVD la PLIC: EXPLORAREA ARHIVELOR, curator 
Ètefan RUSU [MD]
17 aprilie 2012 â #6-7 DVD la PLIC: SCENE / PROTAGONIÈTI / SIMPTOME, 
spaÈii Ãn schimbare, curator Natasa BODROZIC [HR]

Revista la PLIC â literaturÄ, artÄ, atitudine este o publicaÈie cu 
caracter interdisciplinar Èi experimental pronunÈat, care ÃÈi 
propune sÄ reflecte tendinÈele artistice Èi literare ale tinerilor 
creatori:http://plic09.wordpress.com/prezentare/EN
- â - â -

Tuesday, 3rd April 2012, 4 p.m.
Academy of Music, Theatre and Fine Arts in Chisinau (3rd block),
studio 101
str. 31 August 1989, nr. 137, ChiÈinÄu

- screening of #4 POSTBOX DVD: GENDER ZERO

On April 3, 2012, 4 pm will take place the screening of #4 POSTBOX 
DVD. The works ofAleksandra ACIC [RS], Tatiana FIODOROVA[MD], Cinty 
IONESCU [RO], Delia POPA [RO],Larisa SITAR [RO] [RO] will be screened.

Gender Zero (Genul Zero) is an answer to the endless line of 
âpolitical correctnessâ, âpositive discriminationsâ in the 
compilations, anthologies and collections mainly represented by the 
masculine genre, where ladies are present only in observance of the 
new directions. It was born out of the frustration and irritation 
toward the label of âfeminineâ or (even worse) âfeministâ 
applied to just about anything my friends signed; out of irritated 
astonishment at the straightforward statement of the only active art 
historian in Romania: âmen are artists, ladies curators.â As an 
answer to the never questioned prejudice according to which these new 
(technical) media are the prerogative of one certain genre. And that 
does not go only for the eastern-patriarchal areas, that the creators 
present on this anthology come from. The Anthology Gender Zero (Genul 
Zero) is not a manifesto, but, yes, it is a statement. A variety of 
topics and a diversity of media, areas and artistic expression beyond 
social, genre or even geographical labels. Contemporary in the most 
basic sense of the word, the artists on this anthology are strong 
creating individualities, independent, with a direct grasp of the 
immediate reality. Enjoy it!

Sanda WATT (2010)

In POSTBOX catalogue you can find a synopsis for the screened works.

The entire content of this issue is available
here:http://plic09.wordpress.com/arhiva-2/4-iulie-2010/

The series of screenings of POSTBOX DVD has as objective to promote 
the new media among the students and young artists studying in the 
academic milieu. It also serves as a frame for discussions about 
contemporary art practices.

The screenings are taking place at the Academy of Art according to the 
following schedule:
March 28, 2012 â #3 POSTBOX DVD:TRANSITION, curator Stefan RUSU [MD]
April 3, 2012 â #4 POSTBOX DVD: GENDER ZERO, curator Sanda WATT [RO]
April 10, 2012 â #5 POSTBOX DVD: HAUNTING THE ARCHIVES, curator 
Ètefan RUSU [MD]
April 17, 2012 â #6-7 POSTBOX DVD: SCENES / PROTAGONISTS / SYMPTOMS, 
spaces in the speed of change, curator Natasa BODROZIC [HR]

The POSTBOX magazine is an interdisciplinary and experimental 
publication that aims to reflect the young artistsâ and writersâ 
work and activity:http://plic09.wordpress.com/prezentare/Vladimir US

Revista la PLIC  |  director de proiect

http://plic.oberliht.com

din 2011 cautati-ne in subsolurile Chisinaului

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir {AT} oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/