www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Vernisaj "EURO TROPHY" Virgil Scripcariu / 19.09.2012 / ATE
Mihai Zgondoiu on Tue, 18 Sep 2012 17:11:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj "EURO TROPHY" Virgil Scripcariu / 19.09.2012 / ATELIER 030202


EURO TROPHY

Virgil Scripcariu
19 septembrie - 16 octombrie 2012

Coordonator Atelier 030202:ÂMihai
Zgondoiu

Comentator de artÄ:ÂDan Mircea Cipariu
Â
Vernisaj:Âmiercuri 19 septembrie 2012, ora 19.00 - 22.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ TC), str. SfÃnta
Vineri nr. 11, BucureÅti
Invitat special: Augustin Pop - Jazz Vibes
www.atelier030202.blogspot.com
Â
"Un lucid ÅiÂcoroziv discurs est-etic ne propune noul proiect al sculptorului Virgil Scripcariu, unul dintre tineriiÂartiÅti vizuali de primÄ mÃnÄ de la noiÂcare repune Ãn discuÅie proteicÄ raportul artistic dintre creaÅie Åi ideologie. Punctul de pornire este spiritul european, un concept pe cÃt de difuz, pe atÃt de dependent de geopoliticÄ Åi de marketing. Nu avem parte de o subminare fÄÅiÅÄÂa conceptului de europenitate, ci mai de grabÄ, de niÅte tuÅe ironice pe instalaÅii vizuale tridimensionaleÂca un semn de Ãntrebare gravÄ ori ca o cÄlÄtorie plasticÄ Ãntru descoperirea feÅelor ascunse ale identitÄÅii. Recursul la istoria unei deveniri europene uzeazÄ de Åabloanele vizuale din lumea bipolaritÄÅii comunism-capitalism, Ãn regia citirii unui nou realism-europenism pe care ni-l oferÄ astÄzi gÃndirea slÄbitÄ, corectitudinea politicÄ, multiculturalismul, spaÅiul Åi acquis-ul comunitar. Acest "Euro Trophy"
 este o ironie ÃnaltÄ, peste mode Åi timp, la visul de aur al comunismului, o utopieÂvÄzutÄ astÄziÂprin lentilele deformate ale unei matrioÅca ce suflÄ la propriuÂÃn steagul Comisiei Europene, cu stindardul de luptÄ alÂdoamnei Cancelar Angela Merkel:Â"komm tanz mit mir" ("vino sÄ dansezi cu mine").
Virgil Scripcariu este un constructor ce foloseÅteÂdrept arme sigure tehnicile mixte ale sculpturii ÈiÂale colajului. Discursul sÄu vizual integreazÄ Åabloanele socialism-realismului cu cele ale postmodernitÄÅii, de la intertext Åi citat cultural, pÃnÄ la tehnicile de graffiti Åi street-art. Un discurs cu dublÄ bÄtaie: pe de o parte, pune Ãn discuÅie raportul dintre hiperfiguratism Åi ideologie, pe de altÄ, relaÅia dintre creator, creaÅie Åi geopoliticÄ. Un discurs, Ãn cele din urmÄ,Âdeschis spiritului critic Åi Ãn care ironia, autoironia, scepticismul Åi distanÅarea de Ãnsemnele fetiÅizate ale ideologiilor devin spaÅii de dialog interior, de confesiune Åi de viaÅÄ visatÄ.ÂUn eveniment ceva stÃrni multe ÃntrebÄri Åi multe vizionÄri!" Dan Mircea Cipariu

Organizator: ATELIER 030202

Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii,
AsociaÅia Euro CulturArt
Partener strategic: ClinicaÂde Stomatologie "Dr. Radu CÄlin Georgescu"
Sponsor: Murfatlar RomÃnia SA
Parteneri
media:ÂAgentiadecarte.ro, Radio
RomÃnia Cultural, Senso TV, TATAIA, Cultura, ArtClue, Revista ARTA, Â Â Â Â Â Â Â
             ÂZeppelin,ÂModernism.ro,Âveiozaarte.ro,Â
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/