www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[nettime-see] "DRIVE-BY THEORY" Allucquére Rosanne (Sandy) Stone
Zeljko Blace on Tue, 27 May 2003 12:25:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[nettime-see] "DRIVE-BY THEORY" Allucquére Rosanne (Sandy) StoneMednarodni racunalniski festival, Maribor
The International Festival of Computer Arts, Maribor
Medunarodni festival racunarstva, Maribor

V organizaciji Mladinskega kulturnega centra . MKC . Maribor
Organized by MKC (The Youth Cultural Center), Maribor
U organizaciji Mladinskog kulturnog centra . MKC - Maribor

In v sodelovanju/In collaboration with /U suradnji sa:

Slovensko narodno gledaliSce Maribor/Slovenian National Theater, Maribor
Galerija/Gallery Kapelica, Ljubljana, Slovenija
Multimedijalnim institutom/Multimedia Institute, Zagreb
Goethe-Institutom/Goethe-Instituta, Zagreb


VABI NA/ INVITES TO/ POZIVA VAS NA

Monodramski "performans-teorijo" o tehnologiji, telesu in pozelenju
A One-person "theoryperformance" on technology, body, and desire
Monodramski "performans-teoriju" [teorijski performans] o tehnologiji,
tijelu i zudnji


"DRIVE-BY THEORY"

Allucquére Rosanne (Sandy) Stone (SAD/ USA)


- - - - - - - - - - -
Allucquére Rosanne Stone je izredna profesorica in ustanoviteljica, ter
hkrati direktorica programa Advanced Communication Technologies Laboratory
(ACTLab) /Laboratorij za napredne komunikacijske tehnologije na Univerzi v
Austinu, Texas, in tudi soustanoviteljica programa UT Convergent Media.
Ima status zasluZne umetnica na Banff Centre for the Arts, profesuro pri
Wolfgangu Kohlerju na katedri za nove medije in performans na European
Graduate School EGS in je clanica UCI Humanities Research Institute. Pod
psevdonimom Sandy Stone je izdala razpravo Imperija vraca udarec:
Post-transseksualni manifest, ki je postala temeljno delo za podrocje
transspolnih Studij. Njena knjiiga Vojna med poZelenjem in tehnologijo na
koncu mehanicne dobe je bila do sedaj prevedena Ze v deset jezikov. Je
tudi avtorica Stevilnih akademskih in popularnih del, kakor tudi
leposlovja in znanstvene fantastike, digitalnih in analognih umetnin,
filmov, videov, zvocnih pokrajin in performansov. S svojimi lastnimi
performansi je svetovno znana gostja univerz in kulturnih centrov in na
ta nacin povezuje zabavo s teorijo. S soprogom Jeffrijem Prothero in macko
poimenovano /dev/cat Zivi v Austinu (Texas, ZDA), Santa Cruzu
(Kalifornija,ZDA) in Saas-Feeju (Wallis, Svica).

- - - - - - - - - - -
Allucquére Rosanne Stone is associate professor and founding director of
the Advanced Communication Technologies Laboratory (ACTLab) program at the
University of Texas at Austin, and co-founder of the UT Convergent Media
program. She is a senior artist at the Banff Centre for the Arts; Wolfgang
Kohler professor of new media and performance at the European Graduate
School EGS; and a UCI Humanities Research Institute fellow. As Sandy
Stone, her paper The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto was
a foundational text for the discipline of Transgender Studies. Her book
The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age has
been translated into ten languages. She is the author of numerous academic
and popular publications as well as fiction and science fiction, digital
and analog artworks, films, videos, soundscapes, and performances, and she
tours regularly with her own performance works that combine entertainment
with theory. She, her husband Jeffrey Prothero, and their cat /dev/cat,
live in Austin (Texas, US), Santa Cruz (California, US), and Saas-Fee
(Wallis, Switzerland).

- - - - - - - - - - -
Allucquére Rosanne Stone je izvanredna profesorica, osnivacica i
direktorica programa Laboratorija za napredne komunikacijske tehnologije
(Advanced Communication Technologies Laboratory - ACTLab) na TeksaSkom
sveuciliStu u Austinu, te suosnivacica Convergent Media programa na istom
sveuciliStu. Ona je senior artist u Banff Centre for the Arts; profesorica
novih medija i performansa na European Graduate School EGS, i znanstvena
suradnica na Institutu za druStvena istraZivanja (Humanities Research
Institute) na Kalifornijskom sveuciliStu u Irvineu. Rad koji je izdala kao
Sandy Stone - Imperij uzvraca udarac: posttransseksualni manifesto -
temeljni je tekst discipline transrodnih studija, dok je knjiga Rad Zudnje
i tehnologije na kraju mehanickog doba prevedena na deset jezika. Autorica
je brojnih akademskih i popularnih publikacija, kao i proznih i
znanstveno-fantasticnih tekstova, digitalnih i analognih umjetnickih
radova, filmova, video i audio radova, te performansa. Redovito putuje
gostujuci sa svojim performansima koji kombiniraju zabavu i teoriju. Ona,
njezin suprug Jeffrey Prothero i njihov cat /dev/cat Zive u Austinu,
(Teksas, SAD), Santa Cruzu (Kalifornija, SAD) i Saas-Feeu (Wallis,
Svicarska).PROGRAM

Srijeda, 28. 05. 2003, od 20.00
Slovensko narodno kazaliSte MARIBOR

Petak, 30. 05. 2003, od 20.00
Galerija Kapelica, LJUBLJANA
Adresa: Kersnikova 4, Ljubljana

Subota 31. 05. 2003, od 20.00
Goethe-Institut ZAGREB
Adresa: Ul. grada Vukovara 64

Prijedlog programa:
Marina GrZinic, Ljubljana & MKC, Maribor

Organizacija:
MKC, Maribor (Dragica Marinic, JoZe Slacek)
Galerija Kapelica, Ljubljana (Jurij Krpan, Sandra Sajovic)
Multimedijalni institut - Zagreb (Zeljko Blace, Ivan Slipcevic i Lina Kovacevic)
Goethe-Institut Zagreb (dr. Rudolf Bartsch).. :::...:: ::.:::...:..:.:: .. .. ::..::: .. ::.:: ..
          .plan as a mission...............................................
Nettime-SEE mailing list
Nettime-SEE {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-see