Andreas Broeckmann on Thu, 3 Jan 2008 19:43:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> AMS Gemeentelijke Kunstaankopen: image: process image: event


.
(please, forward to interested artists and especially encourage those who work with digital media! note the tight deadline on 16 january! regards, -ab)http://www.stedelijk.nl/oc2/page.asp?PageID=1769

De jaarlijkse tentoonstelling 'Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen' is weer in voorbereiding.

Uitgangspunt is dit jaar de digitale cultuur, gevat onder de noemer IMAGE:PROCESS IMAGE:EVENT. Het Stedelijk Museum vraagt kunstenaars werken in te sturen die reflecteren op het beeld als proces of event.
__________________________________________________


Hedendaagse beelden, digitaal dan wel analoog, zijn geen statische eindproducten, en evenmin onveranderlijke voorstellingen. Ze worden gekenmerkt door generatieve processen en verandering in de tijd. Zelfs in het geval van stilstaande beelden worden ze gepresenteerd en ervaren als events. Tijdruimte wordt gevangen in verandering van vorm. Bovendien is zichtbaarheid niet langer een absolute voorwaarde voor beelden. Klank en tast spelen een steeds belangrijker rol in de nieuwe beeldcultuur.

Dit uitdijende gebied van beeld als proces - beeld als event omvat zowel generatieve computercodes als videoschermen, schilderijen met een duidelijk digitaal karakter en interactieve en non-visuele kunstinstallaties. Ze vertellen verhalen en ontdekken nieuwe paden van abstractie. Ze worden gedeeld en weergegeven via vaste en mobiele netwerken. Ze spelen met onze beleving van heden, verleden en toekomst. Het zijn in de digitale beeldwereld instrumenten die de werkelijkheid benaderen, afspiegelen en interpreteren. Ze zijn de neerslag van de digitale cultuur, en verbeelden kunst die voorbij het digitale gaat. Het Stedelijk Museum vraagt kunstenaars werken in te sturen die reflecteren op het beeld als proces of event.

Aanmeldingsformulieren zijn onder aan deze pagina te downloaden en verkrijgbaar bij Stedelijk Museum CS (Oosterdokskade 5 Amsterdam) en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (Rozenstraat 59 Amsterdam). De formulieren kunnen digitaal ingevuld maar niet digitaal teruggestuurd worden, aangezien ze van een handtekening en documentatiemateriaal voorzien moeten zijn.

De documentatie mag bestaan uit maximaal tien werken. Wij verzoeken u de documentatie in de vorm van prints, cd-rom, dia's, dvd's of video's in te leveren. Het ingevulde aanmeldingsformulier en de documentatie kunt u opsturen naar: Stedelijk Museum, Postbus 75082, 1070 AB Amsterdam, o.v.v. Gemeentelijke Kunstaankopen.
U kunt de documentatie ook inleveren op woensdag 16 januari 2007 bij Stedelijk Museum CS, van 12.00 uur tot 17.00 uur. Alle documentatie moet uiterlijk 16 januari ingeleverd zijn.


Alle inzenders ontvangen vóór 1 juni 2008 schriftelijk bericht over de resultaten van de jurering en het ophalen van de documentatie. Hierover worden geen telefonische mededelingen gedaan. De geselecteerde kunstenaars worden vertegenwoordigd in een tentoonstelling en de bijbehorende publicatie. De expositie vindt vanaf 30 mei 2008 plaats in Stedelijk Museum CS.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Els Visscher, e.visscher@stedelijk.nl of 020 573 26 45. De jaarlijkse Gemeentelijke Kunstaankopen vallen sinds 1995 onder verantwoordelijkheid van het Stedelijk Museum. Ieder jaar staat een vooraf bepaalde kunst- of vormgevingsdiscipline centraal. De museumdirectie benoemt de jury, bestaande uit een gastconservator, een conservator van het Stedelijk Museum en drie externe deskundigen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier (PDF)>>
http://www.stedelijk.nl/content/aanmeldingsformulier_GKA_2008.pdf
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann