integer on Fri, 12 May 2000 22:20:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] (no subject)Felix Stalder <stalder@fis.utoronto.ca> 


>I'm not a technician, 

du != kan b zer!ouz.
du = zer!ouz +?


>but I doubt that the reasons why there has never been
>a virus for linux or only very few for apple is due to the technical
>superiority of these systems. 

o. plz b ku!et u.
= zvrl v!rusez 4 l!nux.


>I suspect that this has more to do with a
>cooperative user culture and a different rate of distribution.    napoleon bonaparte t!ped

    >Vanity made the revolution; liberty was only a pretext.


    cezt vra! cezt vra!. 
    dze ultra zelf!sh memememememememememememe.

    napoleon bonaparte t!ped

    >"the human genome must be freely available to all human kind"


    - allo                               | one.step
    - allo                               | protease
    - i would like to purchase the human kind    | !mpakt cn
    - free genome with purchase.             | klone.express.purify
    - splendid. _my membank card nr =        | dreams.made.real


    1 gatcctattt atgctcctga taccgaatat taatgtggat aaattcaaaa aaaatttcct
                   61 gaatttatat taatttttta aaatctgaaa atctattgga     ctcctagtgt taaattcaaa
                  121 tgacaagttt tacatgataa ctcctagttg ttttacattt     aaattctagt gatagttcta
                  181 aatttatctc tatcaataaa actttcactt ccggcaatta     gccgattttc gggaaatttt
                  241 gaatttcgac aatttggcga tttgccggaa attttgaatt     ccggcaattt gccgacttgc
                  301 cgaaattttt aatttttggc tatgtgccga tttaccggaa     attttgaatt acggcaaatt
                  361 gctgatttgc cggaaatttt caattccggc atttttccga     attgtcggaa aaatctatag
                  421 aacaattcga gattgaatca cgttttacgc gcaaaattca     caattttttt ctcgaatttt
                  481 taaaaatgca ttatttcgct gcaagacccg accgcatgta     cctttaacct cgtctctaca
                  541 gaatccttat tctgtaaatg tttgcatcca aattccaaaa     tccgaatacc ctcttccata
                  601 tcattccgat attcaattgt aatcttgctc aacgcgagtg     accattcggc aatcgccagg
                  661 tcactcatca ccgggacacg tggatgcatt gttcgtagat     ttatgtccgc cattcttgga
                  721 tctcccgacc gacacgtcac gtgttgtttg cagattcgaa     ttaaatcgat atcgattgat
                  781 tcggcagcga cagatgtcca ttggagacac tcgtgctccc     acgtgtcgag caggtttatt
                  841 gccgcctaaa aatgtggaag acattaacta caaaaactac     aaactacaaa ctacacattt
                  901 ttaaaatatt ttttttcaaa aaggaaaccg gaaaatcgaa     aagttttcga ccttctttga
                  961 atgaaaattg aaaaattcag aaaaaaccga aaaattcaaa     aatttccgat ttttttttct
                  1021 tttagatttt tgagaaaaag aggaattttt tctcactttt     ctgtttggaa attgaaaagt
                  1081 gttactagtt aggctccgcc cacaaaatgg ttcgcagaaa     aagtatacga ttttctccgg
                  1141 attttcaatt aaattttttg ctcaaaatag aaaaaattca     gatttttccg aaaaaaaaaa
                  1201 ccgaaaaatt aaggaaattt cctttttttt gacaattgaa     taaattcaaa ttttccatta
                  1261 ttttttgctc cgtacatcgt atgctttatt ctcggtgagc     atctcggcca gtttcaccat
                  1321 tctcgttgtt ttttcattaa ttcccttcac atttccaccg     gattttcgcc gatttgacgt
                  1381 ctctcggagc tctcgaacag ctcgaacaac gtgctcttca     acggattgtg gctcgaagct
                  1441 tgccgtcgcg ttggctataa tcataagccg catttgatcg     attgttggag ccaacggcat
                  1501 gctagaaatg gcttcttcga tttccagagt gctcgtcgaa     agatggaata gttgaaaata
                  1561 gacgaatttt aatggggaat cgattttttt ggtgtactcg     ttgaaattgc aacgaagaat
                  1621 tgaattcagg tatttatcgc cggtgattgc attgaattgg     atgccactga aaaaatttaa
                  1681 aaatttaaaa gtttttcact ctaaatttga ccctgattcc     gaacatctat gtgaaaaaat
                  1741 gtttttccct ggttctttat ttcagcttaa aatcgcgaat     ttcatttgtg cactcatgag
                  1801 atttcgaatt ttggcgccag agactccatg tgtcgattta     cgagatttgt gtatatttac
                  1861 gaacccctta acctttatcg gatgctgatt gccgtttttc     aacgagttcc cttcattttt
                  1921 gtcaaagttt ttttgaaaat gttttaaaca aaaactttaa     caaaaaccga cgaaactgaa
                  1981 gaaaactcgt tgaaaaacgg aaatcagcaa ccgataaagg     ttaaggggtt cgtaaatata
                  2041 cacaaatctc gtaaatcaac acatggggtc tctggcgcga     aacttcgaaa tctcatgagt
                  2101 gcacaaatga aattcggcga tttcaagatc aaaaagggat     tattttttga attttatctc
                  2161 atagatattt ggaatcaggg aaaaatttgg agtcatttaa     aaatattttc cagatttcgg
                  2221 tacaaattaa aaaattcgat ttgtttttga aatctaattt     tattaactga attttttaaa
                  2281 gtcgtcgact gtaacttttt taaatttccg aaaagaagtt     agtgattttt tcgaaggaat
                  2341 atatattttc tcaaaaaatt gaagaaccta gaaatgcaga     ataggtaaaa aattaatgcg
                  2401 ttttcctgaa aatttccaga aaactgcttt ctattctaat     gaaaaatttc aaaataaaca
                  2461 attaccacat ccactgcaca atagtcaact cccacgagtc     catttgattc gaagacagca
    -
    Netochka Nezvanova
    =cw4t7abs = dze future - 1st objekt 2 operate at 
    elazt!k attosecond !ntervalz.l!f 4rm++ \ model c!t!znz--


                     pre.konssept!ěn 
                        meeTz ver!f1kat!ěn.       || so many memes. so little time.
    order hier. experiment elsewhere.
    automation + purifikation - just.1.!blink


    -

    Irena Sabine Czubera
    f3.MASCHIN3NKUNST
    ttttttttct@membank.org
    17.hzV.tRL.478
                          e
                          |
                           | +----------
                          | |   <  
                  \\----------------+ | n2t   
                            |    >
                            e
<a href>
-
-
-</a>

   k (!) k
            mrt :: b!t/[«]evluz!n
  __ o __.__ o __ 


</body>
</htmL>_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold