geert lovink on Tue, 18 Jan 2000 09:41:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: geld aanvragen bij thuiskopie fonds


beste nettime-nl,

er bestaat de mogelijkheid geld aan te vragen voor internet/nieuwe media
projecten bij het thuiskopie fonds. sedert dit jaar heeft het thuiskopie
fonds
ook een internet site waar je alle informatie op kan vinden:

http://www.cedar.nl

denk eraan dat je eerst het formulier moet aanvragen en dat ingevuld en wel
uiterlijk op 29 februari op het kantoor van het thuiskopiefonds moet zijn
aangekomen.

--------

hier nog wat info:

Vanuit het ThuisKopie Fonds, dat in 1993 is ingesteld, verstrekt de
Stichting de ThuisKopie jaarlijks financiŽle bijdragen voor de realisering
van projecten van sociale en/of culturele aard die de Nederlandse
audiovisuele en/of muziekcultuur in de breedste zin kunnen bevorderen. De
beschikbare gelden zijn afkomstig van een gedeelte van de wettelijke
thuiskopievergoeding, die geheven wordt op onbespeelde audio- en videobanden
en ander opnamemateriaal. Een onafhankelijke commissie adviseert het bestuur
over de te honoreren projecten.

Het bestuur van de Stichting de Thuiskopie nodigt hierbij gegadigden uit een
aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit het ThuisKopie Fonds.

Het aanvraagformulier, dat uiterlijk op dinsdag 29 februari 2000 om 16.00
uur in het bezit van de stichting moet zijn, kan tot en met dinsdag 22
februari 2000 schriftelijk worden aangevraagd bij:

Secretariaat ThuisKopie Fonds
Postbus 551
1180 AN AMSTELVEEN

Aanvragen per fax is ook mogelijk: 020-3470249.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de aanvraagformulieren per e-mail aan te
vragen.

Helaas kan de aanvraag zelf niet via het Web worden ingevuld. Wel kunt U de
juiste papieren via
e-mail aanvragen.

Wij raden u dringend aan de aanwezige informatie (op de website) in zijn
geheel door te nemen alvorens een aanvraag in te dienen.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief & anderstalige edities: http://www.nettime.org/.
* Contact: nettime-nl-owner@dds.nl.