Han Speckens on 4 Apr 2001 18:19:23 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: 10 april: VDE-Debat Toekomst van Europa: Nieuw FederalismeOnderwerp: 10 april: VDE-Debat Toekomst van Europa: Nieuw Federalisme


De Toekomst van Europa:
Nieuw Federalisme

Debat op 10 april
20u.-22u., Felix Meritis, Amsterdam


Voorzitter
Paul Scheffer (publicist)

Deelnemers
Max van den Berg  (PvdA, Europees Parlement)
Jan-Kees Wiebenga  (VVD, Europees Parlement)
Joost Lagendijk  (Groen Links, Europees Parlement)
Paul Kapteyn  (Vereniging Democratisch Europa)
Arjo Klamer  (Vereniging Democratisch Europa)


Onlangs heeft de Spinelli-groep, bestaande uit met name
sociaal-democratische EuroparlementariŰrs, in een manifest uit kritiek op de
magere resultaten van de IGC in Nice een toekomstvisie voor Europa ontvouwd.
Doel daarvan is een verstrekkend politiek initiatief te stimuleren om tot
een nieuw federalisme te komen en Europa dichter bij de burger te brengen.
De nationale regeringen hebben in de Europese Raad van Nice een duidelijk
gebrek aan ambitie getoond, gepaard met een toename van het nationale
ego´sme. Het pleidooi van de Spinelli-groep is dan ook om op Europees niveau
een nationale bestuursvorm in te voeren, dus met een eigen regering
(Europese Commissie), premier en president. Dit manifest is te downloaden
via de website (www.democratisch-europa.nl).

Dit debat bouwt verder op het succesvolle Lagerhuis-debat tijdens de
manifestatie Voice of Civil Europe op 16 december j.l., waar reeds
gediscussieerd is over de keuze tussen intergouvernementele en federatieve
vorm van samenwerking in Europa. Voor een verslag kunt u eveneens terecht op
deze site.

Aanmelden kan door middel van een email aan VDE@felix.meritis.nl, onder
vermelding van 'aanmelding debat'.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).