Han Speckens on 11 Apr 2001 19:41:30 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Amsterdammers opgelet: NIEUWE DIRECTEUR EUROPESE INTEGRATIE EN STRATEGIE
>
 Mevrouw drs. K. (Kajsa) H. Ollongren is voorgedragen voor de functie van
 directeur Europese Integratie en Strategie bij het directoraat-generaal
 Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB) van het Ministerie van
 Economische Zaken. Zij volgt daarmee mevrouw drs. J. Leenhouts op die per
 1 april jl. een functie heeft aanvaard bij de gemeente Amsterdam.
 Mevrouw Ollongren (1967) is thans plaatsvervangend directeur
 Handelspolitiek en Investeringsbeleid bij de BEB. Voordien was zij van
 1997 tot medio 2000 hoofd van de afdeling Algemene Politieke en
 Parlementaire Aangelegenheden van de directie Algemene Economische
 Politiek. In 1992 begon zij haar loopbaan bij EZ als beleidsmedewerker bij
 de afdeling Midden- en Oost-Europa van de BEB.
 Zij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen in Amsterdam en
 werd in 1996 door EZ uitgezonden naar de Ecole Nationale d'Administration.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).