real on 13 Apr 2001 08:08:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: Tweede uitzending Digitale Kunst]


 


Waarde lezer(es),

Aanstaande vrijdag wordt het tweede radioprogramma
uitgezonden van het Teleac/NOT-project Digitale Kunst: nieuwe
media, nieuwe mogelijkheden. Het leek ons goed u daarvan op de
hoogte te stellen. Meer informatie vindt u hieronder.

In de komende perioden zullen wij u wekelijks de gedetailleerde
gegevens van de komende uitzending mailen. Mocht u toezending
van die informatie niet op prijs stellen, dan verzoeken wij u dat ons
te melden op het e-mail-adres: digitalekunst@teleacnot.nl.

Vriendelijke groet,
Namens de redactie van Digitale Kunst

Henk Halfman,
Eindredacteur


PERSBERICHT
Digitale kunst
nieuwe media, nieuwe mogelijkheden

Vrijdag 16 maart 2001
21.00-22.00 uur op Teleac/NOT Radio 5
Of live via www.omroep.nl en vanaf 21 maart ook op
www.digitalekunst.nl.


Betekent digitale kunst een fundamentele wijziging van onze meer
traditionele kunstopvattingen? Hebben we te maken met een
aanvulling of een gedeeltelijke vervanging van bestaande
kunstvormen? Het zoeken naar antwoorden op deze vragen staat
centraal in het project Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe
mogelijkheden. Dit project bestaat uit twee nauw met elkaar
verbonden delen: acht radioprogramma's en een website.

Invloed van digitalisering op de podiumkunsten (toneel en dans)
In de tweede uitzending staan de ontwikkelingen in het theater
centraal. Langzaam komt het gebruik van digitale technieken op
gang binnen de podiumkunsten. Tien jaar geleden was er
uitsluitend sprake van een bewegend deco
r, maar steeds vaker wordt er gepoogd dans of toneel met de nieuwe media te integreren. Dit is een langdurig proces: regisseurs en choreografen moeten zich een nieuwe beeldtaal eigen maken, die vaak ver afstaat van de tra
ditionele podiumkunst, waarmee acteurs en dansers vertrouwd zijn.
Dansgroep Krisztina de ChatÍl experimenteert met de onuitputtelijke mogelijkheden van techniek in een werkgroep waaraan dansers, choreografen, mediastudenten en beeldend kunstenaars verbonden zijn. Publicist Klazien Brumm
el volgt dit project, en is te gast in onze uitzending. Robert Steijn, werkzaam bij de Waag en voorheen bij Frascati, is nauw betrokken bij podiumkunstenaars die op zoek zijn naar een nieuwe toepassing van de digitale tec
hnieken in het theater. Isabelle Jenniches is een theatervormgever die haar digitale werken vaak combineert met improvisatiedans. Ze wil dat er een relatie ontstaat tussen de danser en haar beeldend werk, dat voornamelijk
 bestaat uit projecties en geluid. Ook te gast is Ted van Leeuwen, die onder andere bij de Dogtroep verantwoordelijk is voor de muziek. De digitale opnametechnieken hebben hem nieuwe mogelijkheden geboden, zoals het kunne
n weergeven van locatie-specifieke geluiden.

Internet (www.digitalekunst.nl) speelt in dit project een belangrijke rol. Op de site zijn twee speciaal voor deze serie vervaardigde kunstwerken van Arno Coenen en Peter Luining te zien. Wekelijks zullen studenten van de
 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie (in Hilversum) reageren op deze online werken en daarover in de radio-uitzendingen spreken met de kunstenaar. In deze uitzending is Peter Luining t
e gast. Via de website kunnen luisteraars en andere geÔnteresseerden hun meningen en reacties kwijt en in de virtuele werkplaats eigen bijdragen leveren aan een kunstwerk.
Uiteraard blijven via deze website de radioprogramma's ook na uitzending te beluisteren.

Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden is een
project in samenwerking met de HKU in Hilversum en de afdeling
Internet van Teleac/NOT. Redactie: Zita Bebenroth en Sabine
Niederer. Techniek: Ronald Niehaus. Presentatie: Jeroen Dirks.
Eindredactie: Henk Halfman.
Noot voor de redactie:  voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Leo Both, afdeling Communicatie, tel. 035-6293405.