Michiel Schwarz on 19 Apr 2001 10:44:14 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] verslag Infodrome-congres 11 april jl.


Verslagen Infodrome-congres 'Connecties', Ridderzaal, Den Haag 11 april jl.

De laatste editie van INFODROMeZINE staat helemaal in het teken van het
congres 'Connecties' dat Infodrome op 11 april j.l. heeft georganiseerd in
de Ridderzaal. Het INFODROMeZINE is te vinden op de volgende URL:
http://www.infodrome.nl/infodromezine/index.html
Daar is een verslag te vinden van het congres, met de meeste speeches en
verdere links. Een interview (van Marc Chavannes) met een van de
buitenlandse sprekers, Andrew Shapiro, verscheen in het NRC van 10 april jl
('Internet laat macht kantelen'):
http://www.nrc.nl/Economie/Nieuws/2001/04/10/01.html
In de Volkskrant van zaterdag 21 april verschijnt eveneens een interview
met Shapiro, n.a.v het congres.
Voor verdere informatie over Infodrome en het congres: Marcel Boontje
<Boontje@infodrome.nl>

Michiel Schwarz
inhoudelijk programma-directeur
Infodrome-congres 'Connecties'.


> PERSBERICHT
>
> Infodrome-congres 'Connecties': Over de politieke en bestuurlijke agenda
> van de informatiesamenleving
> 11 april 2001 in Den Haag
>
> Op  11 april a.s. organiseert Infodrome onder de titel "Connecties" een
> congres over de politieke en bestuurlijke agenda van de
> informatiesamenleving. Premier Kok verzorgt de openingsspeech op deze
> eendaagse bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal. Minister Hermans van
> Onderwijs en Staatssecretaris Van der Ploeg (voorzitter  van de
> Infodrome-stuurgroep) voeren eveneens het woord. Na presentaties van en
> discussies met nationale en internationale deskundigen, wordt de dag
> afgerond met een politiek debat met Tweede Kamer-fractievoorzitters van
> vier van de grote partijen over de toekomstige inrichting van de
> informatiesamenleving.
>
> "Connecties" is het eerste nationale congres waar de brede politiek van de
> informatiesamenleving op strategisch niveau ter discussie wordt gesteld.
> Het congres is georganiseerd door Infodrome, een denktank van de overheid
> op het gebied van de samenleving en ICT.  Met deze bijeenkomst wil
> Infodrome de gedachtevorming over de toekomstige inrichting van de
> informatiesamenleving in de kern van de politieke en bestuurlijke agenda
> plaatsen.
>
> Het debat over de informatiesamenleving gaat volgens de organisatoren niet
> zozeer over 'de technologie' of 'ICT', maar over de nieuwe
maatschappelijke
> verhoudingen, die bestaande kaders van beleid en politiek onder druk
> zetten. Centraal op het congres staat de vraag of overheid en politiek
zich
> met de bestaande beleidsagenda's en maatschappelijke structuren en
> praktijken nog wel adequaat zijn toegerust voor het internet-tijdperk. In
> een kennissamenleving - zo stelt bijvoorbeeld Charles Leadbeater, één van
> de buitenlandse sprekers op 'Connecties' en o.m. adviseur van de Britse
> premier Blair - komt het primaat van beleid en politieke keuzen minder te
> liggen bij de machtsposities van de hiërarchie, maar meer bij degenen die
> in de netwerken de relevante informatie hebben.
>
>
> Congres:
> "Connecties: Nieuwe verhoudingen in het informatietijdperk - Uitdagingen
> voor overheid en politiek"
> Datum en tijd: woensdag 11 april 9.30-17.15 uur
> Plaats: Ridderzaal, Binnenhof 11A, Den Haag
> Informatie: Mark de Kruijk, Infodrome, 020-551 0835 dekruijk@infodrome.nl;
> www.infodrome.nl/congres/intro.htm
>
>
>______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).