Leo Lake on 19 Apr 2001 13:36:22 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] verslag Infodrome-congres 11 april jl.


On Thu, 19 Apr 2001 14:24:29 +0200, Francisco van Jole wrote:

>Grappig. Ik meen toch echt uit de conclusie van het bewuste artikel
>op te
>maken dat de kop niet klopt: "Maar van een verandering in de
>democratische>machtsverhoudingen is geen sprake. En zelfs niet van
vernieuwing van
>de
>democratische techniek."
>

Van kantelen was wel degelijk sprake, ook volgens Shapiro. Dat staat
zelfs letterlijk in het artikel van Chavannes. Van omvallen echter
niet.
Het is natuurlijk een kwestie van krachten en tegenkrachten. Van dit
krachtenspel wordt ook melding gemaakt in het artikel van Chavannes
en Shapiro wil dit krachtenspel analyseren in zijn boek "Control
Revolution" (onder meer).

Voor een goede exegese van het woord wankelen is overigens vrijwel
elk woordenboek geschikt, zelfs als ze online staan. Check voor de
zekerheid ook even het woord 'omvallen'.

-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).