Stan van Engelen on 20 Apr 2001 09:16:10 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 24


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

> Uitzending zondag 21.40 uur: 'Crisis in de Politiek'
> Start van het DNW discussieforum

CRISIS IN DE POLITIEK

"We hebben ongeveer 23 leden", meldt de Weesper wethouder van D'66, Jan
Keizer, in onze uitzending van komende zondag. Maar hij heeft goede hoop dat
het toepassen van marketingtechnieken "zoals in het bedrijfsleven" het
definitief einde van zijn partij nog kan afwenden.
Omdat Weesp vaak beschouwd wordt als de 'gemiddelde gemeente' van Nederland,
is het niet verbazend dat het elders niet veel beter is. De politieke
partijen in Nederland worden geconfronteerd met een enorme leegloop.
Ledentallen kelderen en de laatste wethouders die nog wat voorstellen worden
weggekocht door adviesbureaus of beginnen er desnoods zelf een. Onder de kop
"Vijftien procent wethouders weg" meldde het NRC recent dat er elke drie
dagen ergens in Nederland een wethouder opstapt.

Politicoloog Jos de Beus dacht dat hij de kortste definitie had van
democratie: een stelsel waarbij politieke partijen tijdens de verkiezingen
verliezen. Maar in DNW vindt hij zondag een nog kortere.
Is de politiek dan alleen maar saai en onaantrekkelijk omdat het goed gaat
met het land, zoals Frits Bolkestein meent te weten, en is dat de reden voor
de huidige malaise? Of is er sprake van een meer fundamentele crisis in de
politiek? Is de manier waarop we onze democratie nu zo'n twee eeuwen hebben
georganiseerd soms aan een grondige herziening toe, een 'upgrade' die
rekening houdt met mondialisering en informatierevolutie, met het feit dat
steeds meer beslissingen buiten eigen landsgrenzen worden genomen en burgers
de neiging hebben zich terug te trekken op lokale belangen?

In ieder geval worstelen vooral de traditionele politieke partijen met het
probleem van hun legitimering. Dat wordt nog eens versterkt door het feit
dat door de laatste kabinetten veel traditionele overheidstaken met meer
maar vooral minder succes afgestoten zijn richting vrije markt.
Tegelijkertijd is er sprake geweest van grote economische groei waarvan ook
de overheid profiteert. "Het kabinet pikt vruchten van groei in", kopte De
Volkskrant die heeft uitgerekend dat het aandeel van de collectieve sector
in het nationaal inkomen sinds het aantreden van het eerste kabinet-Kok van
10% naar 15% is gestegen.

Meer geld dus waar die overheid steeds minder zinnige dingen mee schijnt te
doen. Met name onderwijs en zorg staan er treurig bij en er zijn maar weinig
burgers die dit nog kunnen accepteren. Voor wat hoort wat, is de simpele
rekensom die steeds meer mensen maken. Want de burger is gaan calculeren en
al rekenend heeft hij zich afgewend van de politiek en begrepen dat hij zijn
individueel belang beter bij de rechter kan halen of kan toevertrouwen aan
'one issue-parties' zoals de ANWB, de Consumentenbond of Greenpeace.


HET DNW DISCUSSIEFORUM

Crisis of geen crisis? Weg met die politieke partijen of juist niet? Zitten
we te wachten op een nieuwe Thorbecke of moeten we in de nieuwe wereld de
nationale politiek maar helemaal vergeten om ons beter af te vragen of de
politiek niet uit zijn as zal herrijzen als we in staat zijn een politiek
systeem te ontwikkelen gebaseerd op de tegenstelling 'local - global'?
We zijn natuurlijk benieuwd wat u er van vindt. Een ideale gelegenheid dus
om te beginnen met het DNW Forum, een discussieplatform op onze website waar
u uw meningen en reacties kwijt kunt, aan ons, maar ook aan elkaar. Want wat
ons betreft is DNW Forum voortaan van u. Wij zorgen voor het platform en de
uitgangsstellingen, wij vragen ook de mensen die in de uitzending
ge´nterviewd worden om hun bijdrage te leveren en wij zullen ons steentje
bijdragen aan discussies die ontstaan. Maar het Forum is van de gebruikers.

U bent dus vanaf nu welkom op http://dnw.vpro.nl . Maar zondag wel nog even
gewoon televisie kijken.


George Brugmans
eindredacteur

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl  *** Reacties
zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl of plaatsen op ons
on-line forum. *** Aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl  (met respectievelijk subscribe /
unsubscribe als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).