Leo Lake on 20 Apr 2001 13:05:40 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] verslag Infodrome-congres 11 april jl.


On Fri, 20 Apr 2001 12:10:25 +0200, Stijn Wuyts   [deCURSOR] wrote:

>Kortom: misschien is er voor de consument meer economische macht
>weggelegd
>via Internet, maar dan moet die mogelijkheid toch nog ontdekt worden
>vrees
>ik.

Mooi gesproken.

Natuurlijk is de consument van economische belang, maar dan wel op
een manier die vergelijkbaar is met het belang van water voor de
scheepvaart. Op dat wat op het water gebeurt, heeft het water
nauwelijks een sturende invloed. Het water is een randvoorwaarde.
Evenzo heeft de consument nauwelijks een sturende werking op de
richting die de economie heeft. De consument is een randvoorwaarde
die men via een Orwelliaans aandoende vorm van dubbelspraak de titel
van koning heeft gegeven.  Die sturende invloed is er vanzelfsprekend
ook niet wanneer de consument het Internet gebruikt; dat leidt
hoogstens tot wat minder frictie tussen vraag en aanbod, boeiend voor
economen, maar voor ons gewone mensen een fenomeen van een
verpletterende saaiheid.

Van veel meer belang is de producerende mens. Als het Internet een
economische impact heeft, dan is het via de beinvloeding op de aard
van de te maken producten of via de beinvloeding van de organisatie
van het productieproces. Er zijn al nieuwe producten (zoals privacy)
er zijn al nieuwe manieren om distributie van informatie te verzorgen
(bezie het gedoe rond copyrights ivm bijv napster en freenet) en er
zijn al grote veranderingen in de organisatie van het
productieproces. Mensen als Shapiro, maar bijvoorbeeld ook Evans en
Wuster, hebben hier veel behartenswaardig over gezegd.

Kortom: De belangrijkste bron van verandering, althans op economisch
vlak, zit bij de producerende mens, niet bij de consumerende. Hoe
precies? Daar is nog zeer veel denkwerk te verrichten. Shapiro is een
van de mensen die dat doen. Het is beter om hem te lezen dan hem te
veroordelen; dat kan niet van iedereen gezegd worden.

-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).