Jos Horikx on Tue, 1 May 2001 18:35:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


At 13:53 30-4-01 +0200, Martin Sjardijn wrote o.a.:

>> Sjardijn stelt in dit verband onverdroten dat niet het denken maar de 
>> artistieke kanten van de mens belangrijker zijn. Hij gaat dus mee met 
>> mijn suggestie dat esthetiek het enige is dat ons nog resteert. Maar 
>> wat als kunstmatige kunst mooier, beter en rijker is dan wat we zelf 
>> kunnen maken, dan rest ons slechts de status van consument (of van 
>> reproducerend artiest), of anders worden we precies zoals het GTST 
>> publiek, dat in wezen slechts bezig gehouden wordt. Toch?

>mijn bedoeling was iets te zeggen te zeggen over het betrekkelijke
>belang van dat het logische denken als een voornamelijk lineaire 
>activiteit. 

Maar het "logische denken" is toch helemaal geen "voornamelijk
lineaire activiteit"? Dat is het hoogstens als men een beperkte
opvatting heeft van de logica (Volgens Schopenhauwer zijn
logica en dialectiek, tenminste bij de oude Grieken, nagenoeg
identiek)

>De mens is niet slechts denken. Terwijl men meent dat machines
>superieur kunnen worden aan de mens door slimmer te denken. 
>Denken, logica, causaliteit etc. kan niet los gezien worden van intuitie,
>emoties en gevoel, die wellicht belangrijker zijn als het gaat om iets 
>te definieren van wat mens-zijn is.

Maar als het niet los gezien kan worden, *doe* het dan ook niet!


Met vriendelijke groet,

JH

PS Ik heb nogal wat problemen met reageren omdat er tamelijk veel
in HTML gepost wordt,  het begin van je reply zag er als volgt uit:

--- begin quote ---
<DIV><FONT face=Arial size=2>mijn bedoeling was&nbsp;iets te zeggen te 
zeggen&nbsp;over het betrekkelijke belang van</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>dat het logische denken als een voornamelijk 
lineaire activiteit. </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>De mens is niet slechts denken. Terwijl men
meent 
dat machines superieur kunnen</FONT></DIV>
--- eind quote ---

kan men dat minderen?


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).