Stan van Engelen on Thu, 3 May 2001 16:38:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 26


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

Deze week :

- Komende zondag, 21.40uur,  op televisie : "Vogelvrij" , een 
uitzending opgebouwd rond een lang interview met de Italiaan 
Antonio Negri. Deze politiek filosoof schreef samen met de 
Amerikaan Michael Hardt het boek "Empire", waarin de auteurs op 
zoek gaan naar de politiek-filosofische basis voor de nieuwe 
"global civil society". Het boek is al aangeprezen als het 
'communistisch manifest' van de informatierevolutie. 

 - Op onze website kunt u terecht voor de volledige tekst van de 
uitzending en meer informatie over Negri en zijn laatste boek 
Empire. Daarnaast kunt u natuurlijk uw reacties kwijt op het DNW 
forum, dit alles te bereiken via http://dnw.vpro.nl

**************
" Vogelvrij"

In de uitzending van afgelopen zondag, "Geen wereld, geen winst", 
werd verschillende malen gesproken over de onderlinge verhoudingen 
tussen overheid en politiek aan de ene kant, het bedrijfsleven aan 
een andere kant en het individu, de burger die ook steeds meer 
consument is, aan weer een derde zijde. Deze driehoek geeft ook 
heel aardig de uitgangspunten weer van de drie uitzendingen die we 
momenteel uitzenden.

Twee weken terug, in "Crisis in de politiek", lieten we zien hoe de 
overheid de weg een beetje kwijt is en hoe met name de politieke 
partijen die die overheid moeten aansturen, bijna wanhopig op zoek 
zijn naar een nieuwe legitimatie voor hun rol in de samenleving. We 
mogen met recht ontevreden zijn over de uitholling van het 'sociaal 
contract' dat we in de sociale democratie met die overheid gesloten 
hebben en dat lijken de politici zich langzaam te realiseren. 

Wie na de laatste uitzending, "Geen wereld, geen winst", dan maar 
de hoop heeft gevestigd op het bedrijfsleven, heeft een aantal 
goede argumenten. Want ongetwijfeld zal het profijtbeginsel 
oplossingen aandragen waar we allemaal baat bij hebben. Maar wij 
zien toch weinig reden om het 'sociaal contract' dan maar 
voetstoots in te leveren voor een creditcard. 

Misschien dat ze naast elkaar in de portefeuille passen, die twee 
'contracten'. Maar het is aan ieder individu zelf om daar een 
balans te vinden. En daar zit hem nu precies het probleem. Castells 
zei het al in de allereerste DNW, nu bijna drie jaar terug: de 
belangrijkste tegenstelling in de nieuwe wereld is die tussen "the 
net and the self', tussen de gemondialiseerde informatiesamenleving 
en het individu. 

Maar met die vaststelling alleen zijn we er niet. Want waar moet 
het individu dan zijn of haar positie op bouwen? Hoe is individuele 
sociale en politieke actie mogelijk in een nieuwe wereld die nog 
lang niet toe is aan de instituties die dergelijke actie kunnen 
kaderen en rechtvaardigen?

DNW ging op zoek naar iemand die hierover heeft nagedacht en kwam 
terecht in Rome. Daar wisselt de politiek filosoof Antonio Negri 
huisarrest af met nachtelijk verblijf in de gevangenis. Hij 
verbleef 15 jaar in ballingschap in Parijs en keerde terug naar 
ItaliŽ in 1998 in de hoop een algemene amnestie van de grond te 
krijgen. Hij is zonder bewijs veroordeeld voor 'moreel en 
intellectueel leiderschap aan een terroristische organisatie'. 
Verdacht van betrokkenheid bij de acties van de Rode Brigades die 
ItaliŽ in de zeventiger jaren teisterden, is hij als weinig anderen 
in staat geweest om eigen ervaring en theorie te verweven op zoek 
naar een antwoord op de vraag hoe we ons nu - als politiek dier 
maar ook als 'ondernemer met de productiemiddelen tussen de eigen 
oren'- kunnen opstellen in die nieuwe wereld.

Regisseur Bregtje van der Haak ging naar Rome en voerde een aantal 
gesprekken met Negri over een wereld zonder grenzen, over 
vluchtelingen, over Fransiscus en Spinoza, over een nieuwe mens en 
over politiek als levenshouding.

Tot zondag, in de nieuwe wereld,

George Brugmans


***********************
Meer informatie op onze website: http://dnw.vpro.nl *** Reacties 
zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl of plaatsen 
op het forum op onze website. *** aan- of afmeldingen voor deze 
elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl (met 
respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest van de 
mail moet leeg blijven)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).