Han Speckens on Thu, 3 May 2001 23:09:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Renaissance van de politiek- Boksers en Butlers


 
-----


i.h.k.v. Renaissance van de politiek
Boksers en Butlers

10 mei 2001, 20.00 uur, grote zaalHet onbehaaglijke besef dat iets schort aan de behartiging van het algemeen belang knaagt en schuurt. Na ‘Enschede’ en ‘Volendam’ rammelt andermaal het vertrouwen van burgers in de overheid. Even gemakkelijk als burgers een bemoeizuchtige overheid afkeuren, wijzen zij bij rampen en tegenspoed naar falende politici en bestuurders. En dus slingeren deze tussen verantwoordelijkheid en afzijdigheid. Wat staat de politiek te doen in deze rijke maar toch onzekere tijd? En wat moet het bestuur nu politiek steeds meer lijkt op het uitvoeren van beleid? De Index van het algemeen belang, een kleine Balie-studie (recent verschenen bij Uitgeverij De Balie) naar nieuwe vormen van politiek die tot stand kwam in gesprekken met bestuurders en wetenschappers, is een pleidooi voor boksende politici en butlerende bestuurders.

Paul ’t Hart (bestuurskundige aan de Universiteit Leiden) gaat aan de hand van Index van het algemeen belang met Herman Tjeenk Willink (vice-voorzitter van de Raad van State) en Guusje ter Horst (ex- wethouder van Amsterdam, nu burgemeester van Nijmegen) in gesprek over de vraag welke vormen van politiek en bestuur deze tijd nodig heeft. Ook doen o.a. mee: Wop de Lange (plv. Hoofddirecteur ANWB), E.F. Stoové (Directeur COA), Annemieke Rijckenberg (ex-wethouder Utrecht), Herman Meijer (wethouder R’dam en co-auteur van Een Nieuwe Lente), Arthur Verdellen (Stadsregisseur Amsterdam), Ocker van Munster (adviseur Berenschot), H.C. Bakker (Directeur OPTA).

De Balie

Zie ook { HYPERLINK http://www.balie.nl }www.balie.nl of www.balie.nl/uitgeverij

Kaartverkoop en reserveren
Toegangsprijs:
ƒ 15,00 (ƒ 12,50 met CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/Collegekaart).
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang programma. In het weekend 1 ½ uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie kwartier voor aanvang.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam