Marjolein Berger on Wed, 9 May 2001 13:49:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wiretap 7.05: Stadtluft macht frei!


Wiretap 7.05: Stadtluft macht frei!

Datum: Vrijdag 18 mei 2001, aanvang 20.00 uur (deur open: 19.30 uur)
Locatie: V2_Organisatie, Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam

Entree: Fl. 10,-

Presentaties door:
Pauline van Mourik Broekman (NL/GB), Josephine Berry (GB), David Panos & 
Benedict Seymour (GB), James Stevens (GB)
Moderatie: Nat Muller (V2_) en Pauline van Mourik Broekman (NL/GB), 
Josephine Berry (GB)

In samenwerking met Mute Magazine beschouwt Wiretap 7.05 het oude Duitse 
gezegde ‘Die Stadtluft macht frei’, oftewel de stadslucht bevrijdt. Sinds 
de Middeleeuwen wordt de stad gezien als een plek waar begrippen zoals 
vrijheid, burgerschap en onafhankelijkheid tot ontplooiing kunnen komen. Is 
de stedelijke situatie nog een katalysator voor sociale en culturele 
veranderingen? Met andere woorden: macht die Stadtluft noch immer frei?

In de jaren vijftig en zestig formuleerden de Situationisten een radicale 
kritiek op de machtsstructuren en de consumptiemaatschappij door de 
publieke stedelijke ruimte tot een plaats voor politieke actie en culturele 
creativiteit te maken. De Situationistische gedachtegang concentreerde zich 
voornamelijk op hoe de ervaringen van het individu de stedelijke ruimte 
kunnen herdefiniëren en hoe een artistieke interventie als een politieke 
daad gezien kan worden.

Hoe wordt vandaag de dag door kunstenaars en kunstinstellingen omgegaan met 
de materie van de stad? Door ontwikkelingen, als stadsvernieuwing en 
opzoomeractie’s, hebben kunstinstellingen een sanerende waarde toebedeeld 
gekregen in achterstandsbuurten (denk aan de wederopbloei van de Witte de 
Withstraat). Hoe radicaal kunnen instellingen en kunstenaars nog zijn als 
zij onderdeel van deze stadspolitieke agenda zijn? Waait er nog een 
cultuurkritische frisse wind door steden? In deze Wiretap aan het woord 
gasten die zich bewegen binnen dit spanningsveld en dan met name tegen de 
wind in …
Gasten
Pauline van Mourik Broekman (GB)
Pauline van Mourik Broekman is, samen met Simon Worthington, co-redacteur 
en uitgever van Mute Magazine, dat ze in 1994 hielp oprichten. Mute is 
uitgegroeid tot een internationaal erkende autoriteit op het gebied van 
technocultuur en onafhankelijke mediaproductie. Pauline van Mourik Broekman 
geeft lezingen in binnen- en buitenland en is auteur van talloze 
publicaties over cultuur, media en uitgeven. Haar meest recente essays zijn 
'The Vanishing’  over kunstzinnige reacties op nucleaire technologie (Locus 
Solus, Black Dog Publishing) en 'Art, interrupted'  over het werk van de 
Britse kunstenaar Josephine Pryde. Momenteel is zij betrokken bij de 
metamorfose van MetaMute, het internetgedeelte van Mute.

James Stevens (GB)
James Stevens was één van de drijvende krachten achter het Londense 
medialab/net lounge BACKSPACE. In 2000 richtte hij ‘spc.org’ op: een kleine 
organisatie gericht op het delen van informatie en technologische middelen. 
Hij is medeoprichter van CONSUME: een initiatief voor zelfbevoorrading van 
netwerkdiensten die gebruik maken van draadloze LAN-technologie, gebaseerd 
op het principe van open source-ontwikkeling en voor contra-commerciële 
tactieken. CONSUME wordt volledig door zijn gebruikers op een non-profit 
basis in stand gehouden. James Stevens is tevens producent voor de Windows 
Media Player Gids (GB).

Josephine Berry (GB)
Josephine Berry is redacteur van Mute Magazine en promoveert momenteel aan 
de University of Manchester met een scriptie over plaatsgebonden kunst op 
het internet. Van 1997 tot 1998 was zij co-redacteur van Crash Media, een 
tweemaandelijkse krant over onafhankelijke mediaproductie. Samen met Micz 
Flor organiseerde zij het symposium ‘Exploding Media’ aan de University of 
Salford. In 1998 won zij samen met medeauteur Micz Flor de multimediaprijs 
van Stuttgart voor de internetsite ‘Snowfields’. Josephine Berry is auteur 
van talloze artikelen over kunst en cultuur. Recente publicaties zijn te 
vinden in Inventory en Telepolis.

David Panos (GB)
David Panos werkte in het verleden als onderzoeksadviseur voor commerciële 
bedrijven. Hij ontwikkelde etnografische en documentaire technieken voor 
het onderzoeken van fenomenen als festivals en suburbane sociale netwerken. 
Hij doceerde hedendaagse cultuur, communicatie en ‘branding’ aan Goldsmiths 
College, The University of East London, The Royal College of Art en the 
Architecture Association. Hij schrijft regelmatig voor Mute Magazine en 
maakt deel uit van het experimentele improvisatie/digitaal geluid project 
“Aufgehoben No Process”.

Benedict Seymour (GB)
Benedict Seymour is freelance journalist, schrijver en cineast. Hij werkt 
mee aan verscheidene publicaties en kranten, waaronder, Mute, Radical 
Philosophy, Frieze, Art Monthly, Dazed & Confused en The Independent. Zijn 
interesses gaan voornamelijk uit naar politiek, filosofie, kunst, 
literatuur, film en technologie. Momenteel verricht hij onderzoek bij Year 
Zero Productions voor een documentaire film over sanering, stadsvernieuwing 
en de impact van globalisering op een wijk in Londen.

Boomarks
James Stevens
http://www.spc.org
http://bak.spc.org/subscribe
http://CONSUME.spc.org/press/PR001.html
Mute
http://metaMute.com
Josephine Berry
http://www.yourserver.co.uk/crashmedia/
http://www.art-bag.net/snowfields/


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).