Peter van der Pouw Kraan on Wed, 9 May 2001 14:41:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] RE: E-zines zijn dood, leve de e-zines!


At 21:28 8-5-01 +0200, Stijn Wuyts wrote:
>
>Ja, maar daar schieten we dus niks mee op. HOE ga je dan oordelen over
>opstartende e-zines? Wat is een criterium om een e-zine te steunen? Zonder
>taalfouten schrijven? Onderwerpen brengen die nog niemand anders brengt?
>Gewoon "in de smaak vallen" bij de commissieleden?

Zie voor de criteria http://www.bedrijfsfondspers.nl/

Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).