Leo Lake on Sat, 12 May 2001 12:59:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] LL3


LL3: Het Internet is geen telefoon, E-commerce is geen
marketing.

Het Internet zou lijken op de telefoon. De goeroe van het
minimalistisch webdesign, Jakob Nielsen, houdt ons al sinds
jaar en dag voor dat de beste metafoor voor het Internet de
telefoon is, en niet de tv, niet de krant en ook niet het
boek. Jakob Nielsen is goeroe, en dus worden zijn woorden
talloze malen per dag slaafs hernomen door hen die in de
herhaling hun levensdoel hebben gevonden. De Internet is een
telefoon en daarom moeten ondernemers, de groep waarop
Nielsen zich pleegt te richten, geen massa-advertenties voor
het Internet maken, maar advertenties op de maat van het
individu. Massa-advertenties zijn gebaseerd op een verkeerde
metafoor van het Internet, zegt hij.

Maar het Internet is geen telefoon om de eenvoudige reden dat
het Internet een geheugen heeft. De noodzakelijke en
voldoende voorwaarde om een telefoon ter hand te nemen is te
vinden aan de andere kant van de lijn, namelijk de persoon
waarmee of waartegen gesproken wordt.  Voor het Internet is
dat op zijn hoogst een voldoende voorwaarde, omdat het
Internet zelf vele motieven biedt het medium ter hand te
nemen. Na het leggen van een verbinding met het Internet vind
je geen lege spreekbuis, maar een ruimte met inhoud waarlangs
je kunt manoeuvreren en waarvan je naar hartelust kunt
snoepen. Cyberspace is een omgeving met een structuur.

Maar Nielsen's metafoor is niet zijn enige fout. De andere
fout is dat hij zijn boodschap richt op een nauwelijks
bestaande doelgroep. De frontsoldaten van de E-commerce
richten zich helemaal niet op massa-advertenties, maar op de
economische transacties zelf. Men werkt inmiddels hard aan
het herbouwen van de infrastructuur van het Internet. Daarin
gesteund door overheidsorganen; de FBI heeft al contact
gezocht met het IETF. Het doel van deze restauratie is
duidelijk. Mensen moeten identificeerbaar worden, anonimiteit
is verlies, copyrights worden pay-per-view transacties,
privacy moet handel zijn, enzovoort, enzovoort.

Om in een tijd waarin het Internet herbouwd wordt nog te
durven stellen dat het Internet wel wat lijkt op een telefoon
is dom. Om in diezelfde tijd de aandacht af te leiden van de
structuur van Cyberspace en de economische restauratie ervan
en te verleggen naar het onbeduidende maar altijd luide
gekakel van marketeers, PR-klojo's en reclamemakers is in
wezen schandalig. Het gaat niet om marketing, maar om een
herdefinitie van het Internet als een commerciŽle
infrastructuur waar traditionele grondrechten steeds minder
relevant zijn.

Gelukkig is er nog leven buiten het Internet.

-
L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).