Han Speckens on Tue, 15 May 2001 18:23:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Delta


> ALLES OVER HET ICT-BELEID VAN DE RIJKSOVERHEID: WWW.DEDIGITALEDELTA.NL
>
> www.dedigitaledelta.nl  is een overkoepelende website waar de
> professioneel geinteresseerde lezer informatie kan vinden over het
> ICT-beleid van de Nederlandse overheid. Het gaat om actuele informatie,
> beleidsacties en de planning daarvan, maar ook nota's zijn er te
> downloaden of te bestellen.
> Op de website is beleidsinformatie van zes ministeries samengebracht
> (VenW, OCenW, BZK, Justitie, Financien en EZ). De themagebieden zijn: de
> (tele)communicatie infrastructuur, kennis en innovatie, toegang en
> vaardigheid, regelgeving, ICT & de publieke sector en werken aan de
> digitale delta. Aan de website is een zoekmachine gekoppeld en er kunnen
> per e-mail vragen gesteld worden.
>
> www.dedigitaledelta.nl  en de genoemde themagebieden refereren aan de
> ICT-nota De Digitale Delta die het kabinet in 1999 heeft uitgebracht. Het
> kabinet ziet voor zichzelf een actieve rol om de ICT-basis in Nederland te
> versterken en daarmee de welvaart zo veel mogelijk te vergroten. Het
> uitgangspunt daarbij is dat de overheid de randvoorwaarden waarvoor het
> zelf verantwoordelijk is op orde brengt en belemmeringen, voor zover
> gebruikers en afnemers deze niet zelf kunnen oplossen, helpt wegnemen.
> Daarnaast kan de overheid haar eigen functie beter vervullen door optimale
> inzet van ICT.
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).