Peter van der Pouw Kraan on Wed, 23 May 2001 21:27:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Web afstervend of ingeburgerd?


At 17:31 23-5-01 +0200, LL wrote:
>
>Ik ken het stukje van van Jole niet, maar wel de resultaten 
>van Forrester Resarch. Zij *voorspellen* dat het web de 
>strijd zal verliezen tegen een systeem waarbij gebruikers 
>geen pagina's maar software (modules) downloaden. Software 
>biedt de gebruiker meer interactie en zulk soort zaken meer, 
>dan een een webpagina vermag. Het web is te passief, aldus 
>Forrester. 
>
>Hun argumentatie heeft wel een empirische component, maar is 
>toch vooral een leunsteul reflectie. Wel een leuke overigens.
>
>Het web verliest zoals Gopher het ooit eens verloor.
>
>Voor wat betreft je verklaringen. De op- of neergang van het 
>web is m.i. een non-issue. De neergang van het Internet volgt 
>net zomin uit de neergang van Gopher als uit de neergang van 
>het Web (als dat al het geval is). Je moet het breder willen 
>zien. Waar het om gaat, is de som van informatie consumptie 
>en productie op het net. Eventueel splits je dat uit naar de 
>gebruikte protocollen, maar dan moet je wel rekening houden 
>met de subsitueerbaarheid van deze.

In dat licht gezien doet het er inderdaad niet zoveel toe of de info
stroomt via Gopher, WWW of iets anders, dat ben ik met je eens. 
Ik vind niettemin wel een leuke exercitie om gebruiksmechanismen met
modellen te lijf te gaan. 

>Het zou wel leuk, en wie weet, zinvol zijn daar eens een 
>formeel model(letje) voor op te zetten :)

Ja. Helaas heb ik weinig tijd. (En daar wil ik ook nog ooit eens een
modelletje voor opstellen) :)  Jij?>
>-
>L.
>E. lake@lake.nl
>W. http://www.lake.nl
>
>
>
>
>______________________________________________________
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>* Meer info, archief & anderstalige edities:
>* http://www.nettime.org/.
>* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
>
Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).