Hans van Driel on Mon, 28 May 2001 17:16:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] elektronisch tijdschrift E-VIEW


Uitgave 2001-1 van het digitale tijdschrift E-VIEW (theater,
film, televisie en digitale media) is nu bereikbaar:

http://comcom.kub.nl/e-view/

Dit nummer kent vijf artikelen.

Hans van Driel schetst een veranderend medialandschap,
waarin de beeldcultuur en de digitale media een dominante
plek innemen.

Giselle Vegter gaat in gesprek met het acteurscollectief Dood
Paard.

Piet Rogie stelt op poŰtische wijze enkele fundamentele
aspecten van theater en dans als live performing arts aan de
orde.

Joost Raessens bespreekt de grenzen van de celluloid-
cinema en de wederzijdse be´nvloeding van cinema en digitale
media.

Geno Spoormans recenseert Werktekeningen, een bundel
essays met toepassingen van de Greimasiaanse semiotiek.


redactie e-view


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).