Leo Lake on Wed, 30 May 2001 17:33:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] LL 6


Dag,

Hierbij een selectie uit mijn laatste LL. In word heeft het 4
pagina's, dat zal ik maar niemand aandoen. Mocht je meer
willen lezen dan kun je terecht op mijn website. Mocht dat
niet gaan, dan wil ik de tekst ook wel e-mailen (zie
signature).

volledige tekst op http://www.lake.nl/ll/lessig.html

------------------


Open code, Lessig en de vergeten burger

Samenvatting

Open code, software dus waarvan de broncode vrij beschikbaar
is, wordt te vaak gezien als een middel in de strijd tegen
machtige bedrijven. Maar Open Code staat helemaal niet
tegenover het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft al lang
(een variant van) Open code ontdekt en vaart er wel bij. Er
is zelfs sprake van een literatuur rond businessmodellen voor
bedrijven die werken met Open Code[1]. Is de vijand nu dood?
Jazeker. Lawrence Lessig[2] echter wil toch een vijand en
geeft deze rol door aan de overheid. Volstrekt ten onrechte.
Open Code kan een grote rol spelen bij de verder uitbouw van
onze informationele omgeving, maar alleen wanneer overheden
en burgers het concept omarmen.

Lessig's vijanddenken is bepaald geen vruchtbare bijdrage aan
het uitbaten van het sociaal nut van Open Code. Het gaat niet
zozeer om Lessig zelf, als wel om de wijd verspreide gewoonte
om over de relaties tussen wetten en burgers te denken in
termen van ijle abstracties die maar bitter weinig (meer) te
maken hebben met mensen als u en ik. Men denkt in termen van
rechten en softwarespecificaties en negeert hun evenbeelden
in het echte leven: burgers en draaiende software. Het zijn,
zo zal ik beargumenteren, uiteindelijk deze abstracties die
voorkomen dat Open Code zijn sociale rol kan vervullen. Het
zijn ook de abstracties van Lessig. Open Code als medicijn
tegen abstrahitis.

[...]
Ongeveer 20 jaar nadat Stallman zijn strijd begonnen is, is
het serveren van een nieuwe vijand voor precies wat Lawrence
Lessig doet.  In een origineel, invloedrijk maar desondanks
scandaleus rommelig boek geeft hij de rol van nieuwe vijand
voor Open Code aan de overheid[5].

[...]

De overheid plaatst daarmee zichzelf tegenover de burgers. De
burger speelt geen rol als belanghebbende in de definitie van
ook  zijn informationele omgeving. Hij dient op zijn best als
de anonieme drager van een aantal abstracte rechten zoals
vrijheid van meningsuiting of privacy, u weet wel, die
woorden die het zo goed doen op TV. Maar wat abstract is,
moet nogal eens wijken voor de concrete en zeer voorstelbare
problemen van diefstal, geweld, hardvochtigheid, kinderporno
en discriminatie. De link terug, die van burger naar Wet,
bestaat in theorie natuurlijk wel, maar is in de praktijk
nogal zwak. Geen wonder dus dat bij gebrek aan een
communicatie terug het ontwijken van de informatiestroom van
overheden naar burgers als een streven naar vrijheid wordt
gezien. Open Code kan in deze optiek niet anders zijn dan een
zone vrij van overheidsdirectieven. Voor de een is dat
vrijheid, voor een ander anarchie, maar hoe ook de waardering
van dit feit, burgers en overheden staan altijd tegenover
elkaar. Open Code is overheidsvrij.

[...]

Open Code is een manier om de wereld van ijle abstracties te
verlaten en om gezamenlijk, burgers en hun overheden,
daadwerkelijk te bouwen aan een menswaardige informationele
omgeving. Maar dan moeten, eigenlijk, overheden een sociaal
en institutioneel kader verschaffen aan de ontwikkeling van
Open Code.

enzovoort
enzovoort
enzovoort-
L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).