Francisco van Jole on Thu, 31 May 2001 00:55:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Internetjournalistiek


At 16:35 30-05-2001 +0200, Stijn Wuyts wrote:


>Toch opmerkelijk. Moeten we daar dan uit concluderen dat als het voor een
>gedrukt tijdschrift niet lukt om genoeg adverteerders/abonnees te vinden,
>dat voor een e-zine al helemaal hopeloos is?

Nee, het een sluit het ander niet uit.

>Ik weiger zoiets dus te geloven (misschien moet ik gewoon nog een paar keer
>meer tegen de muur knallen, dat kan ook). Een e-zine is in productiekosten
>een stuk goedkoper (als je het verstandig aanpakt tenminste). Als je nu
>samen met een reclameregiebureau een aantal goeie reclameideetjes probeert
>uit te werken (zoals ZDNet en CNet begonnen zijn met de grote, vierkante
>Flash-banners *in* een artikel), zou het dan écht niet lukken om te
>overleven?

Je moet natuurlijk nooit nooit zeggen dus wie weet. Er kan morgen door een 
staking of iets anders een grote papierschaarste aanbreken en dan is alles 
weer anders. Zoals Salon ook uit een staking is voortgekomen.
Grappig trouwens dat je zegt dat de productiekosten van een e-zine veel 
goedkoper zijn. Dat heb ik ook altijd gedacht. Maar pas las ik in 
Amerikaans artikel dat het niet klopt. Het starten van een professioneel 
magazine op internet zou thans zelfs vele malen duurder zijn dan het 
starten van een ouderwets tijdschrift.

> > te vaak is gebruikt. En dat die niet klopt. Ik heb de illusie dat
> > zakenmensen als reclamebureau's over het algemeen goed ruiken
> > waar het geld zit.
>Dat zou toch moeten, maar nogmaals: ik heb de indruk dat het soms niet is
>wat het zou kunnen zijn. Maar dat kan ook komen doordat ik wel vaker denk
>dat ik iets beter kan, wat vaak ook weer absoluut niet waar is. :-)

Dat laatste is een kwaliteit.


> > Waaruit volgt dat het dus wel erg raar is dat er kennelijk een
> > lucratieve markt ligt die niemand wil aanraken omdat ze hun
> > energie liever in iets steken wat maar niet wil lukken.
>Zo zou ik het dus niet willen stellen (jij maakt er nogal graag een
>karikatuur van). Ik heb gezegd dat het al moeilijk genoeg is om de gewone
>banner aan de man te brengen, waardoor het wel heel moeilijk is om bedrijven
>ook nog eens te overtuigen van gewone tekstreclame in e-zines.
>Als je gewoon al de Belgische met de Nederlandse markt vergelijkt, dan zie
>je dat probleem toch duidelijk zitten, vind ik. Smallzine, WebWereld,...
>verkopen meer tekstreclame dan wij. Ligt dat nu aan de reclameregiebureau's,
>die liever hun moeite investeren in gewone banners, of ligt dat aan de
>bedrijven, die tekstreclame niet zinvol vinden? Ik weet het niet, maar ik
>stel het wel vast.

Tekstreclame, ik weet niet of dat wel helemaal strookt met de 
vooruitgangsgedachte. Het past overigens wel bij mn observatie dat e-zines 
vrijwel exact dezelfde ontwikkeling doormaken als kranten in de begintijd, 
dat waren ook vaak eenmansproducten die bestinden uit het over- en 
herschrijven van andere kranten en de advertenties die ze hadden waren 
inderdaad 'ingezonden mededelingen'.
Misschien is het dus een onontkoombare weg. Maar wat mij betreft vragen we 
ons eerst af of internet wel een massa-medium is. En ik zie meer 
aanwijzingen voor een nee dan een ja als antwoord op die vraag.

> > Nu het genereren van directe verkoop is 'mislukt' stapt men
> > alsnog over op branding. Het is een argument dat op mij geen sterke indruk
>maakt.
> > Want is internet wel geschikt voor branding?
>Reclame op Internet net zo effectief als in de krant:
>http://www.banorama.be/nl/content/bannernieuws.html
>Volgens mij is het gewoon nog veel te vroeg om al conclusies te trekken,
>zowel in de positieve als negatieve zin.

Ik hecht niet zo veel waarde aan het berciht dat daar staat. Het is alsof 
de paus zegt dat bidden helpt.

Ik begrijp je opmerking niet helemaal. Wat bedoel je met "gevoelswaarde van
>media"?

Het gevoel dat je als maker bij je publiek losmaakt en dat je ze geeft, de 
band die je met ze schept.

>Branding is volgens mij perfect mogelijk op Internet. Boo.com bijvoorbeeld
>was daar toch vrij goed bezig. Alleen... als de rest van het

Boo gaf als ik me niet vergis heel veel geld uit aan reclames in tijdschriften.

> > De digitale revolutie eet zijn eigen kinderen op, heb ik dat wel
> > eens genoemd.
>Dus blijven er volgens jou enkel de semi-amateursites over, zoals
>www.2525.com?

Nou enkel is wat overdreven. Maar voor professionele media zie ik het wel 
somber in ja, behalve dan als bijwagen van een ander medium.


>Dat is nogal eufemistisch uitgedrukt. In een tijd waar het aantal surfers
>nog steeds blijft stijgen, spreken van een "afstervend" Internet, vind ik
>toch behoorlijk pessimistisch en eigenlijk verkeerd.

In de VS groeit het aantal surfers met 0 %. Zegt men.

Ik ben niet zo pessimistisch, ik denk zelfs dat het uiteindelijk allemaal 
wel goed komt. Maar dat is een heel ander verhaal.

> > Als je zegt 'stagnatie' dan lijkt het
> > louter een conjunctureel probleem dat bijna als vanzelf wel over gaat. En
>Wie zegt dat stagnatie per definitie over gaat? Stagnering is een constant
>niveau behouden na een stijging of daling.

Je hebt gelijk.
Ik vind het 'web sterft af' beter illustreren wat er nu naar mijn mening 
gebeurt dan zeggen dat er een stilstand is opgetreden. Dat laatste had ik 
vorig jaar al geconstateerd.


> > Nieuwe Economie heeft veroorzaakt is niet de dot-com ellende maar het het
> > propageren van de illusie dat we het medium al beheersen.
>Wellicht is het nog tien jaar wachten op de echte samenkomst van TV,
>Internet en misschien draadloze communicatie, al vergt dat laatste misschien
>nog meer dan tien jaar.

Convergentie is naar mijn mening een ontwikkeling die bij nieuwe vindingen 
altijd verwacht maar vrijwel nooit succesvol gerealiseerd wordt. De 
vliegende auto, de Reliant Robin, de Seiko message watch.

Kijk naar je toetsenbord, wat zie je daar? Rechts zie je een cijfergedeelte 
0-9 waar geen mens gemakkelijk een telefoonnummer mee kan draaien omdat het 
toetsenbord in rangschiking tegengesteld is aan dat van een telefoon.
Vervolgens zie je diezelfde rij toetsen 0-9 nog eens terug op een andere 
plek van het toetsenbord.
Zeg eens, denk je dat een industrie die er de afgelopen twintig jaar niet 
in slaagde dit soort inefficiente onbenuligheid op te lossen in staat zal 
zijn tv en pc samen te laten smelten?

Ik blijf het, zoals gezegd, hardnekkig proberen om aan te tonen dat die
>kwaliteit op Internet wel gehaald kan worden. Om het met een bekende kwoot
>te zeggen: "Iémand moet het doen" ;-)

Wees gerust, ik blijf mee proberen.

 > Wat hier in Europa slecht begrepen wordt is dat AOL geen internet is.
> > AOL heeft een eigen netwerk met eigen media en voor de toegang daartoe
>moet
> > door de abonnees relatief veel geld betaald worden.
>AOL op zich (zonder Time Warner) is toch voornamelijk een ISP en eigenaar
>van een aantal goeddraaiende webdiensten (MapQuest, ICQ, Winamp,...)? Of zie
>ik dat verkeerd?

AOL is veel meer dan diensten, al heel vroeg sloten ze overeenkomsten met 
allerlei bestaande media.

vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).