Leo Lake on Thu, 31 May 2001 12:35:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Internetjournalistiek


On Thu, 31 May 2001 11:58:00 +0200, Francisco van Jole
wrote:

>en waarvoor de inkomsten geen probleem meer zijn. Zelfs
Slate dat
>naar
>verhouding met extreem lage redactionele kosten werkt, kan
dat niet
>bolwerken zonder het geld van Microsoft erkende Kinsley
vorig jaar
>in een
>artikel gewijd aan het overleven van online media (1).

My two cents worth:

Op het Internet is er nog een systeem waarmee gebruik van een
pagina of website *automatisch* gekoppeld kan worden aan een
of andere vorm van waardering (zoals geld). Of je dat nu
micropayments noemt, of vloeibaar geld (Kerckhove [1]), doet
niet ter zake.

Een  probleem is wellicht dat de manier van betalen IRL niet
zonder meer over te zetten is naar betalen op het Net. Dan
ligt het probleem dus niet bij het opzetten van een online
krant, maar bij het systeem van betalen. En ja, dan valt er
ook vrij weinig te snappen...

Zolang dat systeem er niet is, kan er geen 'economie' zijn
waarin prestaties en honorering gekoppeld worden. Misschien
moet dat er trouwens ook maar niet komen.

Maar misschien is ook dit geklets, weet ik veel.

Overigens bedankt voor de doorverwijzing naar naar Katz's
statement.

[1] Ik ben het boek kwijt, dus verwacht ook van mij geen
referenties. Ik begin zelfs te twijfelen of het wel Kerckhove
was. :(

-
L.
E. lake@lake.nl
W. http://www.lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).