Ronald.van.Raay on Thu, 31 May 2001 13:07:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (no subject)


Voor mensen die zich zorgen maken over de toenemende mate van idiotie met betrekking tot wetgeving over internet, is het handig om hier:
http://www.theregister.co.uk/content/6/19321.html
en hier
http://stars.coe.fr/act/compress/cp01/288a(01).htm
eens te kijken. Het handelt over een voorstel voor een europees verdag om computercriminaliteit te bestrijden, waarin de paranoia en gebrek aan respect voor privacy en burgerrechten weer eens alle voorgaande voorstellen ruim overtreffe.

Groet
Ronald