Eric Kluitenberg on Wed, 22 Aug 2001 18:08:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] The Society of Control - De Balie / CUT-N-Patse / VPRO 31/08/01 -01/09/01


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G
(English version below)


Things to Come #21The Society of Control
_____________________


Object:
Electronic Surveillance / Automated Observation / Control State / Databody
Profiles / Tele-Marketeering / GSM-Taps


Date of Operation:
Vrijdag 31 Augustus & Zaterdag 1 September


Access:
De Balie - Amsterdam


De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam, opent het nieuwe
seizoen met een speciale aflevering van de serie Things to Come, met een
programma dat geheel in het teken staat van elektronische observatie en
controle, "The Society of Control". Things to Come is een serie programma's
van De Balie rond interdisciplinaire kunstvormen, experimentele cinema en
nieuwe media.

The Society of Control wil de exponentiŽle groei van elektronische
bewakings-, observatie en controle systemen ter discussie stellen. Deze
systemen beheersen toenemend allerlei aspecten van het openbare en het
privť leven.

Het gaat daarbij enerzijds om bewakingssystemen van de fysieke openbare
ruimte, zoals bewakingscamera's, bewegingsmelders, geautomatiseerde
volgsystemen die individuele mensen kunnen herkennen en volgen,
irisscanners, machines die vingerafdrukken kunnen lezen en andere
"biometrische" systemen, tot en met DNA databanken. Ook de elektronische
ruimte van telefoon, gsm en internet wordt aan steeds verfijndere
controletechnieken onderworpen. Nederland is notoir voor het op grote
schaal toepassen van telefoontaps en het is bekend dat GSM communicatie
kinderlijk eenvoudig is af te tappen en te beluisteren. De recente ophef
rond het Engels/Amerikaanse afluistersysteem Echelon, voor e-mail en andere
elektronische communicatie, heeft echter voor het eerst aan een groot
publiek duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar deze elektronische communicatie is.

De mythe dat het Internet een totaal open vrijruimte zou zijn waar alles
kan en dus ook alles gebeurt wat elders verboden is, vormde het beste
voorwendsel om op grote schaal de politionele bewaking van deze nieuwe
communicatieruimtes te gaan organiseren. Daarbij valt het fanatisme op
waarmee tegen allerlei vormen van communicatie en publicatie wordt
opgetreden, die in de normale fysieke wereld al sinds jaar en dag bestaan
en floreren. De angst voor een ongecontroleerde elektronische vrijstaat
leidt tot een wildgroei van politionele bewakingssystemen. De privacy van
burgers en hun recht op vrije meningsuiting wordt met voeten getreden, alle
energie lijkt gericht op totale controle.

De titel van het programma verwijst bewust naar Gilles Deleuze's notie van
een Control Society, zoals hij deze heeft uitgewerkt in zijn tekst
"Postscript on the Societies of Control".

http://www.nadir.org/nadir/archiv/netzkritik/societyofcontrol.html


Voor The Society of Control nodigde De Balie een aantal bevriende
kunstenaars uit een panorama van elektronische bewaking, observatie en
controle te creŽren: Geen abstracte discussies maar de concrete ervaring
van elektronische observatie.


-----------------------------------------------------------------------------

Live on-air
_________


De VPRO TELE TAP nacht

CUT-n-PASTE stelt hun systeem Teletap ter beschikking aan de Britse
Geluidskunstenaar en DJ Scanner om een live audiolandschap te creŽren van
Amsterdam op vrijdagavond op VPRO radio 747 AM en op zaterdagavond in De
Balie

Vrijdag 31 augustus om 22.00
op radio 747 AM en stereo via de kabel
einde 06.00 uur

http://www.tele-tap.net


-----------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 1 September
De Balie - Grote Zaal
Aanvang: 21.00 uur


Agents:
_______


0100101110110101.org

0100101110110101.org - dit Italiaanse kunstenaarsduo geeft een multimediale
lecture performance rond hun project life_sharing - gedurende een heel jaar
is hun computer transparant op internet, compleet met alle persoonlijke en
zakelijke transacties...
http://www.0100101110110101.ORG


CUT-n-PASTE & Scanner

CUT-n-PASTE stelt hun systeem Teletap ter beschikking aan de Britse
Geluidskunstenaar en DJ Scanner om een live audiolandschap te creŽren van
Amsterdam in De Balie, waar geluiden van secondanten uitgerust met een
transparante GSM live worden geremixed in de grote zaal van De Balie.

De Britse geluidskunstenaar Robin Rimbaud (Scanner) - maakt gelaagde
soundscapes die de technologie op onverwachte wijzes vervormen. In zijn
controversiŽle vroege werk maakte hij gebruik van gescande mobiele
telefoongesprekken, die hij werden verweven met zijn soundscapes. Daarmee
vestigde hij de aandacht op het overgangsgebied tussen de publieke en
private sfeer. Naast composities en opnames produceert Scanner ook
performances, filmsoundtracks en multimedia installaties.
http://www.scannerdot.com/


CUT-n-PASTE is een crossmediabedrijf vooral gericht op de
documentairepraktijk en nieuwe media uit Amsterdam.
http://www.cut-n-paste.nl

Technisch ontwerp: Engage.nu
Website / Installatie: Pipslab (Keez Duyves)

Deze avond is ook live te volgen via:
http://www.balie.nl/live  &  http;//live.dds.nl

En via de website van teletap:
http://www.teletap.netBill Spinhoven - I/Eye
__________________


Bill Spinhoven's installatie I/Eye - een oog op een monitor volgt mensen
die voor haar langs bewegen, geen verdere actie - het gevoel van een
elektronisch oog dat al onze bewegingen volgt wordt echter onuitwijkbaar.


-----------------------------------------------------------------------------

Filmprogramma:
______________


Rond het thema van observatie en controle is een film en video programma
samengesteld dat over beide avonden verdeeld is:


Vrijdag - 31 augustus, 21:30
TTC # 21: Society Of Control:

7 korte films over surveillance

COUPLE, Hans Peter Amman, Zw, 1998, 11min, video
Analytische film over de menselijke behoefte betekenis te geven aan beelden.

OBSERVATION # 762, Bart Dijkman, Nld., 1997, 7min, video
De toeschouwer kijkt via een bewakingscamera naar een choreografie voor 1
man en 1 auto.

SURVEILLANCE, Chris Petit, G.B., 1996, 17min, video
Bewakingscamera's bestaan vanwege het vermoeden van een toekomstige
misdaad. Tegelijkertijd worden alle nietsvermoedende voorbijgangers gezien
als potentieel verdacht.

LOOK AT ME, Peter Stel, Nld, 1998, 3'30min., video
De kijker is getuige van de emoties dat een concert van de Back Street Boys
bij een pubermeisje losmaken

iNSIDEoUT, Therese Jacobsen, Erik Vang, Noo, 2000, 2'30min, 35mm
In het internet tijdperk is het voor het individu makkelijker geworden om
een publiek te vinden. Tegelijkertijd dringt de maatschappij ook sterker
binnen in de privťsfeer. Naast "Big brother is watching you" bestaan er ook
meerdere kleine "Brother's".

LEHRFILM ‹BER DIE REKONSTRUKTION VON STASI-AKTEN, Anke Limprecht, Dui.,
2000, 11'30min., 16mm
De film toont 2 zogenaamde "GauckbehŲrde", die puzzelen met een kamer vol
kapot gescheurde Stasie-akten.

HOST, Kristin Lucas, 1997, 7'36", Eng gespr., video
Een on-line therapie-sessie waarbij een bewakingscamera het oog van de
media wordt.

De Society of Control weergegeven in een aantal korte films.Zaterdag 1 September, 19:30
TTC # 21: Society Of Control

TIME CODE
Mike Figgis, USA, 1999, Eng. gespr., 92min, niet ond., dvd

Geslaagd DVD-experiment waarin anderhalf uur uit het met elkaar verbonden
leven van vier New Yorkers zich simultaan afspeelt op een in vieren
gesplitst scherm. De kijker kan zelf beslissen welke hij volgt.
Anderhalf uur uit het leven van vier inwoners van Hollywood. Emma zit bij
haar therapeut en besluit te scheiden van haar man Alex, een snelle
filmproducent. Alex heeft een slechte dag: naast zijn huwelijk dat op
springen staat, wacht hem op kantoor een chaotische dag vol audities en
grote ego's. Rose, een sterretje dat alles overheeft voor een rol, heeft
een affaire met Alex, maar als blijkt dat hij haar niet verder kan helpen,
verlegt zij haar aandacht naar de regisseur van de film. Ondertussen heeft
de jaloerse minnares van Rose een microfoontje in haar kleding verborgen,
waardoor zij getuige is van alles wat Rose zoal doet om actrice te worden.
Dit alles speelt zich simultaan af op een in vieren gesplitst scherm. De
vier hoofdpersonen bewonen elk een hoek van het scherm, en de toeschouwer
kan zelf beslissen welke van de vier verhaallijnen hij volgt, hierbij
geholpen door de geluidsmix, die de aandacht wisselend op ťťn van de
schermen legt. De cast werkte zonder een vast script, de dialogen werden
ge–mproviseerd en aanwijzingen werden door Figgis - zelf een groot
muziekliefhebber - op muziekpapier gezet, zodat de acteurs hun
verhaallijnen op elkaar af konden stemmen. Naast een technische tour de
force - de vier verhalen werden elk in ťťn take gefilmd (!) en moesten
synchroon met elkaar lopen - is Time Code ook een interessant DV-experiment
waarin de technische mogelijkheden van het medium slim gebruikt worden,
zonder in gimmicks te vervallen.

http://www.timecode2000.com.


-----------------------------------------------------------------------------

Kaartverkoop en reserveren
________________________

Toegangsprijs: f 16,50 (f 11,00 met CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/Collegekaart).
Film: f 13,75 (f 11,-)
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang
programma. In het weekend anderhalf uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie
kwartier voor aanvang.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam


-----------------------------------------------------------------------------

World-Information.Org
_______________________

Het programma The Society of Control wordt mede georganiseerd als
vooraankondiging van een grootschalig kunst en nieuwe media project,
World-Information.Org, dat in het najaar van 2002 in Amsterdam wordt
georganiseerd door De Waag - Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media,
Montevideo - Nederlands Instituut voor Mediakunst en De Balie, in
samenwerking met het Weense Instituut voor nieuwe cultuurtechnologie Public
Netbase.

In Amsterdam zal medio september 2002 de derde editie van
World-Information.Org plaats vinden, een vervolg op de eerdere edities in
Brussel (2000) en Wenen (2001), waar het project in totaal 35.000 bezoekers
trok.
Informatie over de eerdere edities en de thematiek van deze programma's is
te vinden op de zeer uitgebreide web site van World-Information.Org:

http://www.world-information.org-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


A N N O U N C E M E N T


Things to Come #21The Society of Control
_____________________


Object:
Electronic Surveillance / Automated Observation / Control State / Databody
Profiles / Tele-Marketeering / GSM-Taps


Date of Operation:
Friday August 31 & Saturday September 1


Access:
De Balie - Amsterdam


De Balie, centre for culture and politics in Amsterdam, starts off the new
season with a special edition of the series Things to Come, which is
entirely devoted to electronic observation and control. Things to Come is a
series of programs of De Balie around interdisciplinary art forms,
experimental cinema and new media.

The Society of Control questions the exponential growth of electronic
observation and control systems. These systems increasingly dominate a
variety of aspects of public and private life.

First of all the physical space is increasingly monitored by control
systems, such as observation cameras, movement detection systems, automated
tracking systems that can identify and track individual persons, iris
scanners, finger print readers and other "biometric" devices, right up to
DNA databases. Also the electronic space of telephones, GSMs and internet
are being scrutinised by increasingly sophisticated control technologies.
The Netherlands is infamous for the intense deployment of telephone tabs,
and it is well known that it is dead-easy to tap into GSM communication.
The recent concern raised about the English/American automated global
interception and relay system Echelon, used to monitor e-mail and other
types of electronic communication, has highlighted for the first time for a
wider audience just how vulnerable this electronic communication space is.

The myth that the Internet is a free space where anything is possible, and
consequently everything happens that is not allowed elsewhere, has been the
best pretext to organise the large scale policing of the new communication
spaces. What is striking is the fanaticism with which all kinds of
communication and publication forms, that have thrived and flourished in
the physical space for years, now are are rigorously prosecuted in the
digital domain. The fear of an uncontrolled electronic freezone leads to an
excessive growth of policing and control systems. The privacy of individual
citizens and their fundamental right to freedom of expression are
ruthlessly violated - all energy seems focussed on total control.

The title of the program refers deliberately to Gilles Deleuze's notion of
a Control Society, as he has outlined it in his essay "Postscript on the
Societies of Control".

http://www.nadir.org/nadir/archiv/netzkritik/societyofcontrol.html

A number of befriended artists has been invited by De Balie to create a
panorama of electronic observation and control: No abstract discussions but
the visceral experience of electronic observation.


-----------------------------------------------------------------------------

Live on-air
_________


VPRO TELE TAP night

CUT-n-PASTE put their system Teletap at the disposal of British sound
artist and DJ Scanner to create a live audio landscape of Amsterdam, on the
Friday night on VPRO Radio 747 AM and on Saturday night live in De Balie.

Friday August 31 - starting at 22.00
on radio 747 AM and stereo via the Amsterdam cable system
End: 06.00 uur

http://www.tele-tap.net


-----------------------------------------------------------------------------

Satruday September 1
De Balie - Grote Zaal
Aanvang: 21.00 uur


Agents:
_______


0100101110110101.org

0100101110110101.org - this Italian artist duo will present a multimedia
lecture performance based on their project life_sharing - during one year
0100101110110101.org have made their private computer transparent on their
web site, complete with all personal and business transactions...

http://www.0100101110110101.ORG


CUT-n-PASTE & Scanner

CUT-n-PASTE put their system Teletap at the disposal of British sound
artist and DJ Scanner to create a live audio landscape of Amsterdam in De
Balie. Sounds of assistants equipped with transparent GSM phones are
remixed live in the theatre of De Balie.

British sound artist, Robin Rimbaud - creates absorbing, multi-layered
soundscapes that twist technology in unconventional ways. His controversial
early work used scanned mobile phone conversations which he wove into his
soundscapes, thus focusing on the split between the public and the private.
As well as producing compositions and recordings, Scanner has created
soundtracks for films, performances, and radio plays, and creates
multimedia installations.
http://www.scannerdot.com/

CUT-n-PASTE is a crossmedia company from Amsterdam focused primarily on
documentary practice and new media.
http://www.cut-n-paste.nl

Technical design: Engage.nu
Web site / Installation: Pipslab (Keez Duyves)

This program can also be followed live via:
http://www.balie.nl/live  &  http;//live.dds.nl

And via the teletap web site:
http://www.teletap.netBill Spinhoven - I/Eye
__________________


Bill Spinhoven's installation I/Eye - an eye on a monitor tracks people
moving in front of it no further action - the feeling of an electronic eye
that monitors all our movements,however, becomes inescapable.


-----------------------------------------------------------------------------


Screenings
__________


A specially selected program of films and video that deal with the theme of
observation and control will be screened across both evenings:


Friday - August 31, 21:30 - Cinema De Balie
TTC # 21: Society Of Control:

A look at the Society of Control with 7 short films.


COUPLE, Hans Peter Amman, Swe., 1998, 11min, video
Analytic film about the human need to ascribe meaning to images.

OBSERVATION # 762, Bart Dijkman, NL., 1997, 7min, video
The viewer observes, via a security camera, a choreography for one man and
one car.

SURVEILLANCE, Chris Petit, G.B., 1996, 17min, video
Security cameras exist because of the anticipation of future crimes.
Simultaneously, an unsuspecting passer-by is seen as a potential suspect.

LOOK AT ME, Peter Stel, NL, 1998, 3'30min., video
The viewer is witness of the emotions unleashed with an adolescent girl by
a concert of the Back Street Boys.

iNSIDEoUT, Therese Jacobsen, Erik Vang, Nor., 2000, 2'30min, 35mm
In the internet age it has become more easy for the individual to find an
audience. Conversely society increasingly invades the private sphere.
Besides "Big Brother who is watching you", many "small brothers: have come
into existence.

LEHRFILM ‹BER DIE REKONSTRUKTION VON STASI-AKTEN, Anke Limprecht, Ger.,
2000, 11'30min., 16mm
The flim portrays two so-called "GauckbehŲrde", who are putting pieces
together ina room filled with torn-up Stasi-files.

HOST, Kristin Lucas, 1997, 7'36", Eng, video
An on-line therapy session, in which the surveillance camera becomes the
eye of the media.Saturday September 1, 19:30
TTC # 21: Society Of Control

TIME CODE
Mike Figgis, USA, 1999, Eng., 92min, no subtitles, dvd

Four separate cameras follow the intrigue, sex, power, jealousy and rage of
a diverse group of L.A. players as the action unfolds in real time with no
edits and no retakes. Sexy, tense, and unnerving, TIME CODE builds toward a
shocking and disturbing climax.

http://www.timecode2000.com.

-----------------------------------------------------------------------------


Tickets and reservations
_____________________


Ticket prices: DFL 16,50 (DFL 11,00 with CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/Student
Card).
Film: DFL 13,75 (DFl 11,-)
Opening hours kassa: work days 13.00-18.00 hrs, or till the start of the
program. In the weekend 1,5 hrs before start of the program.
Telephone reservations: +31 (0)20 55 35 100 duiring opening hours until 45
minutes before start of the program.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
http://www.balie.nl

-----------------------------------------------------------------------------


World-Information.Org
____________________


The program The Society of Control is also organised to announce a large
scale art and new media project, World-Information.Org, which will be
organised in Amsterdam in the Fall of 2002 by De Waag - Society for Old and
New Media, Montevideo - Netherlands Media Art Institute, and De Balie, in
co-operation with Public Netbase, Institute for New Culture Technologies,
in Vienna.

Amsterdam will host the third edition of World-Information.Org around
September 2002, a continuation of prior editions in Brussels (2000) and
Vienna (2001), where the project attracted appr. 35.000 visitors.
Information about the earlier editions and the themes of these programs can
be found on the very extensive web site of World-Information.Org:

http://www.world-information.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).