Hanz on Mon, 8 Jul 2002 10:15:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] censuur-diskussie op Indymedia nav nieuw posting-beleid


Voor wie het nog niet gezien heeft
http://www.indymedia.nl/nl/2002/07/5243.shtml 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).