Richard Reekers on Thu, 11 Jul 2002 22:29:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] er is hoop


Er is Hoop (variant 2002)

Momenteel zit ik met mijn poot in het gips. Sowieso worden
mijn dierbaren en ik de laatste maanden getreiterd door
grote en klein rampjes. De avond voor dit pootongeluk zat ik
in de kroeg. De borrelpraat ging niet over mijn tegenwind,
maar over die van Nederland. Waaronder: LPF was - zoals
verwacht - niet zo spannend als mt Fortuyn. En: het wordt
allemaal killer, liefdelozer, voorzichtigjes. En ook hoorde
ik: " waar zit de hoop?"

Kijkt om u heen. Kijk k naar deze Nettime-lijst, het
aantal postings, de inhoud ervan 

Het sprankelt niet meer. 

Het is saai, soms ook zuur, en weinig. Ook buiten
vakantietijd. 

"Ja", zeiden ze voor en achter de toog, "het wachten is op
jou". Schaapachtig lachte ik, maar om mijn hart werd het
geslagen met schrik. Want een kern van waarheid zit er wel
in. Ik ambieer de positie, maar niet in mijn eentje en niet
in de spotlights om [yeah let's say it!] de wereld te
verbeteren. 

'Wat is dit nu allemaal weer?', 'voel' ik gewoon de
(pseudo-)kritische lezer denken die mijn bijdragen op
Nettime-nl nog niet kent. Welnu, Ik ben de trekker, duwer en
vooralsnog enige financier (*kuch*) van Toekomstvereniging
NewDay.nl (i.o.). En ja, ik denk dat de wereld te verbeteren
valt. Waarom niet? Iedereen heeft het er wel over, maar
sommige dingen moet je gewoon doen; met zo veel mogelijk
mensen, en op een niet zo moeilijke (lees: afwijkende)
manier. Mooie brug, we gaan naar de LPF terug.

De zure criticaster zegt: 'Met de LPF krijgt Nederland de
ploegbaas die hij zelf heeft gekozen'. Ik ben het er deels
mee eens. Want met dat andere deel ga je wr de fout in.
Pim Fortuyn is de verpersoonlijking van de bezieling, en
zijn lijst de weerslag ervan. Nederland heeft niet gekozen
voor conservatief-rechts in de traditionele zin van het
woord. 17 Procent van de kiezers heeft gekozen voor een
kekke quizmaster met een aardig verhaal.

En daar mijn beste progressieve vrinden van Nettime-nl, daar
zit de hoop! We moeten niet mopperen, of ergens in een
hoekje zitten kniezen of met modder gooien, we moeten met
mooie verhalen (blijven) komen! Huppatee, keer de depressie
om en laat bijv. zien dat Loesje, ONS Loesje, gelijk heeft!
(Over de donkerte en de lichtpuntjes, jeweetwel.) 

Mijn verhaal moge bekend zijn, spui het uwe! Doe er wat an. 

Richard

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).